Kommentarer

Perleporten. Introduktion til grammatik  

Forfattere:
Anne Marie Heltoft, Helle Thoregaard, Jørgen Wildt Hansen
Udgiver:
Systime
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
Dansk
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Denne bogen griber eleverne der, hvor de er; mange helt uden grammatiske forudsætninger, andre med et vist kendskab til traditionel x og o grammatik. Ambitionen er at løfte eleverne ud over mekanisk udenadslære til fornøjelig indsigt i sprogets sammenhænge. Bogen skelner mellem sproglig funktion og sprogligt materiale. Derfor tager bogen udgangspunkt i ledanalysen, mens gennemgangen af ordklasserne og kombinationen af ordklasserne anskues som det materiale, leddene konstrueres af. De grammatiske kategorier præsenteres i danske eksempler, men udfoldes også i øvelsessætninger på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Dermed inviterer Perleporten til tværsprogligt samarbejde. Bogen fokuserer på overordnet grammatisk forståelse, og tværgående grammatiske emner som f.eks. valens og kongruens behandles i selvstændige appendikser. Bogens fremstillingen og den pædagogiske tilrettelæggelse henter inspiration i nyere grammatiske retninger - funktionel grammatik, valensgrammatik, kontrastiv lingvistik og transformationsgrammatik. Perleporten forbereder eleverne på tænkemåder, som de senere vil møde som studerende ved højere læreanstalter. Samtidig fungerer den godt sammen med det interaktive grammatiske træningsprogram VISL, som er gratis tilgængeligt via Syddansk Universitets hjemmeside. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af tests, overheadsider og rettenøgle. Bogen er først og fremmest anvendelig på ungdomsuddannelserne, men også videregående uddannelserne kan have gavn af den.  

Bogkortets ID
69633
Dato for offentliggørelse
10. juni 1999
Udgivelsesdato
1. januar 2002
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
98 s
Udgave/version
2. udgave
ISBN
978-87-12-03993-8
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Sproglære (E.08.j)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Sproglære (G.08.j)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Sproglære (V.08.j)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
85,00 kr.
Emneord
sproglære, dansk
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk
 • Voksenuddannelser
  • Dansk