Kemikalier i politik og hverdag - EU’s kemikaliepolitik REACH, hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter  

Forfattere:
Lone Mikkelsen
Udgiver:
Det Økologiske Råd
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Biologi, Kemi, Samfundsfag
Stx
Biologi, Kemi, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Biologi, Kemi, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Arbejdsmiljø, Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kemi, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU, Europafag, Naturfag, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme
Registreret af:
Det Økologiske Råd

Kemikalier i politik og hverdag gennemgår først selve beslutningsprocessen i EU og redegør for EU's kemikalielovgivning REACH. Bogen rummer dernæst en udførlig beskrivelse af de vigtigste grupper af hormonforstyrrende stoffer, og af hvordan vi hver dag udsættes for dem, og hvad det betyder for menneskers sundhed og miljøet. Samspillet mellem forskellige kemikalier, de såkaldte cocktaileffekter, og nanomaterialer bliver gennemgået særskilt, ligesom muligheden for at erstatte skadelige kemikalier med bedre stoffer – substitution – har fået sit eget afsnit. Kemikalier i politik og hverdag - EU´s kemikaliepolitik REACH, hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter er et produkt af projektet Bedre regulering af kemikalier, som er et treårigt samarbejde mellem Det Økologiske Råd, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet finansieret af Villumfonden. Niveau: Højniveau i gymnasiet samt til mellemlange og videregående uddannelser. GRATIS download via webshoppen på www.ecocouncil.dk; dansk og engelsk udgave. 

Bogkortets ID
69354474
Dato for offentliggørelse
17. september 2013
Udgivelsesdato
1. august 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Pc, Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Anden bidragyder
VILLUM FONDEN
Omfang
84 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-92044-43-3
Emneord
EU-politik, Kemikaliepolitik, REACH, Hormonforstyrrende stoffer, Nanomaterialer, Cocktaileffekter, Hverdagskemi
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og sosu-området (EPOS)
   • Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
   • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
  • Europafag
  • Naturfag
  • Samfundsfag
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Arbejdsmiljø
   • Biologi
   • Kemi
   • Miljø
   • Naturfag
   • Samfundsfag
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Hf
  • Biologi
  • Kemi
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Biologi
  • Kemi
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Academy Profession Programme
   • Chemical and Biotechnical Science
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Ernæring og sundhed
   • Jordemoder
   • Sygeplejerske
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
   • Diplomingeniør
    • Kemi
    • Kemi- og bioteknologi
 • Stx
  • Biologi
  • Kemi
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Samfundsfag