Kommentarer

Billeder i Boksen - Undervisningsvejledning  

Serietitel:
i Boksen
Forfattere:
Maria Baastrup Jørgensen, Therese Baastrup
Udgiver:
Bibelselskabets Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Registreret af:
DET DANSKE BIBELSELSKAB

Billeder i Boksen har 15 temaer inddelt i tre overordnede emneområder: Ritualer, Kristendommens kunst og symboler og Kirkens brug og historie. Undervisningsvejledningen Undervisningsvejledningen introducerer materialet og giver fagligt baggrundsstof til læreren til arbejdet med hvert tema. Der er desuden forslag til, hvad man særligt kan lægge fokus på i arbejdet med foto, illustration og film, samt en række aktivitetsforslag til hvert tema. Der er desuden forslag til evalueringslektioner. 

Bogkortets ID
68918154
Dato for offentliggørelse
10. september 2013
Udgivelsesdato
5. september 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lisbeth Elkjær Øland
Illustrator
Kamilla Wichmann
Omfang
70 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-7523-736-4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
399,96 kr.
Emneord
kristendom, kristendomskundskab, indskolingen, Kristendommen og dens udtryk, erfaringsnær
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Bibelen (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om Bibelen som skrift (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund. (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristendommens historie (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie (vejledende mål)
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Etik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundlæggende etiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende etiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber samt faglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold (vejledende mål)
      • Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om guds- og trosopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker (vejledende mål)