Kommentarer

Billeder i Boksen - Elevbog  

Serietitel:
i Boksen
Forfattere:
Maria Baastrup Jørgensen, Therese Baastrup
Udgiver:
Bibelselskabets Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Registreret af:
DET DANSKE BIBELSELSKAB

Billeder i Boksen har 15 temaer inddelt i tre overordnede emneområder: Ritualer, Kristendommens kunst og symboler og Kirkens brug og historie. Elevbogen fungerer som en ”billed-boks”, hver enkelt elev arbejder ud fra. Til hvert tema hører flere billeder – både foto, illustration og filmklip. Hver gang et tema begynder, kommer et nyt billede til syne, og der arbejdes med udgangspunkt i dette billede. Illustrationen er med til at perspektivere temaet i forhold til børnenes egen verden og hverdag og bringer det i forbindelse med elevernes eget erfaringsunivers. Det lille filmklip giver mulighed for at sætte levende billeder på temaet, give det krop og bringe de ting, der arbejdes med, helt ind i klasseværelset, så man fx kan lytte til et orgel, se hvordan en lysglobe bruges, komme på besøg hos en bedemand m.v. Systemet: Billleder i Boksen hænger tæt sammen med de to materialer Bibelen i Boksen og Brevet i Boksen. Bibelen i Boksen har fokus på Bibelske fortællinger, Brevet i Boksen på Livsfilosofi og etik og Billeder i boksen fokuserer som nævnt på Kristendommen og dens udtryk... 

Bogkortets ID
68916157
Dato for offentliggørelse
10. september 2013
Udgivelsesdato
5. september 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lisbeth Elkjær Øland
Illustrator
Kamilla Wichmann
Omfang
72 s +websted
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-7523-735-7
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
139,96 kr.
Emneord
kristendom, kristendomskundskab, indskolingen, Kristendommen og dens udtryk, erfaringsnær
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Bibelen (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om Bibelen som skrift (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund. (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristendommens historie (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie (vejledende mål)
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Etik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundlæggende etiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende etiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber samt faglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold (vejledende mål)
      • Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om guds- og trosopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om opfattelser af Gud, tro og mennesker (vejledende mål)