Hent online materiale (0)

Kommentarer

Førstehjælp i skolen  

Forfattere:
Dansk Folkehjælp
Materialetype:
   
Indhold:
Software (fagligt indhold), Prøver, opgaver og test, Materialekasse, Lærervejledning, Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Færdselslære
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Dansk Folkehjælp

Her finder du aldersintegreret undervisningsmateriale til førstehjælpsundervisning i form af interaktive spil og andet materiale til gratis download. 

Bogkortets ID
67453538
Dato for offentliggørelse
16. august 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Førstehjælp
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Færdselslære