Kommentarer

Psykiske problemer  

Forfattere:
Birgitte Thomassen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Registreret af:
Frydenlund

Psykiske problemer omhandler vanskeligheder vi alle kan bukke under for i kortere eller længere perioder i livet. Hovedkapitlerne drejer sig om behandlingsformer, identitet og selvtillidsproblemer samt stress, kriser og PTSD. Behandlingsformer gennemgår psykoanalyse, kognitiv terapi, adfærdsterapi og medicinsk eller psykiatrisk behandling. De mest centrale begreber fra teori og behandling beskrives. Identitet og selvtillid handler om hverdagsagtige problemer. Ofte personlige kriser, med baggrund i manglende selvtillid og selvværd, som opstår i forbindelse med ændringer i ens liv, som ofte ellers blot vil opleves som modning og udfordringer. Stress, kriser og PTSD (Post traumatic Stress Disorder) er almindelige psykiske lidelser. Stress og kriser kan opstå i forbindelse med f.eks. tab ved sygdom og død. PTSD kan stamme fra oplevelser i forbindelse med voldsomme tog- eller skibsulykker eller kan ramme mennesker, der stammer fra områder, hvor de har oplevet krig eller naturkatastrofer. Bogen beskriver således problemer og lidelser, som kan forekomme i almindelig terapeutisk praksis. Det er først og fremmest problemer, som hører hjemme i psykologien, ikke i psykiatrien. Bøgerne henvender sig til flere målgrupper: Til undervisning i psykologi, i gymnasiet/VUC og på de mellemlange videregående uddannelser. Formålet med bøgerne er at imødekomme et behov i psykologiundervisningen for fordybelse i nogle specifikke emner. Derfor tager temaerne afsæt i grundbøgerne inden for psykologifaget og forudsætter, at læseren har erhvervet sig en vis grundlæggende viden om fagets mest anvendte teorier. Forfatterinfo: Birgitte Thomassen er cand.mag i psykologi, historie og idræt og underviser på Ishøj Gymnasium, CPH West. 

Bogkortets ID
67127
Dato for offentliggørelse
22. januar 2001
Udgivelsesdato
18. december 2000
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
80 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788778870704
DK5
61.6422
FAUST
23276836
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Psykologi
   • Lærebøger/grundbøger (E.62.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Psykologi
   • Lærebøger/grundbøger (G.62.a)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Psykologi/Samarbejdslære
   • Lærebøger/grundbøger (V.62.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
63,20 kr.
Emneord
Psykiatri, Psykologi, Identitet , psykiske kriser, kriser, psykoterapi
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
 • Hf
  • Psykologi
 • Stx
  • Psykologi
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi