Hent online materiale (0)

Kommentarer

Sunde unge - på erhvervsskolerne  

Materialetype:
    
Indhold:
App, Lærervejledning, AV-materiale, e-bog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Fastholdelse/øget gennemførelse, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Kontor, handel og forretningsservice, Kvalitetsarbejde, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Planlægning af uddannelse, Praktik, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Registreret af:
FELDBALLE FILM & TV/ NILS FELDBALLE PETERSEN

www.sundeunge.dk er et digitalt undervisnings- og inspirationssite om sundhed, som med humor og i en positiv ånd formidler viden og centrale problemstillinger om sundhed med fokus på KRAM – Kost, Røg, Alkohol og Motion. www.sundeunge.dk henvender sig til elever, undervisere, vejledere, ledere m.v. på de erhvervsrettede uddannelser. På hjemmesiden kan du finde film, undervisnings-, debat- og aktivitetsforslag, power pauser, fakta, online quiz, app og inspiration til udvikling af sundhedsfremme. Til materialet er desuden knyttet en viral kampagne bestående af filmiske spots, rettet mod de sociale netværk og skolernes infoskærme. Formålet er først og fremmest at formidle vigtige historier og viden om sundhed på en inspirerende og ny måde, som kan fremme sundhed og trivsel blandt unge på erhvervsskolerne. Og det er samtidig formålet at inspirere undervisere, vejledere og ledere til at igangsætte og fortsætte sundhedsfremme på skolerne, i undervisningen og i pauserne, og lære af hinanden på tværs af uddannelserne. Det gratis materiale fungerer som et supplement til Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog "Sunde Erhvervsskoler". Du kan finde og downloade kataloget her www.sst.dk/erhvervsskoler 

Bogkortets ID
66770065
Dato for offentliggørelse
4. august 2013
Udgivelsesdato
5. august 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Samarbejdspartner
Henning Brandt i samarbejde med Feldballe Film & Tv
Omfang
60 minutters film, diverse undervisningsaktiviteter, m.m.
Emneord
Unge, sunde, erhversrettede uddannelser, inspiration, undervisning, KRAM, kost, rygning, alkohol, motion
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Erhvervsøkonomi
   • Fransk
   • Fysik
   • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Kemi
   • Matematik
   • Materialeforståelse
   • Miljø
   • Naturfag
   • Psykologi
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Økonomi
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Kvalitetsarbejde
   • Planlægning af uddannelse
    • Grundforløbspakker
    • Hovedforløb
    • Mellem grund- og hovedforløb
    • Realkompetencevurdering
    • Øvrige
   • Praktik
    • Brug af forskellige aftaletyper
    • Elevers praktikpladsansøgning
    • Samarbejde skole/virksomhed
    • Skolepraktik
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion
    • Øvrige
   • Samarbejde med eksterne
    • Produktionsskoler
    • Studievalg
    • UU-centre
    • Øvrige
Kommentar til brug i undervisningen
Mateiralet kan anvendes på forskellig vis og på forskellige måder, lige fra 10 minutter til projektforløb, et 1½ times forløb eller andet...