Abrahams Hus. DVD og lærervejledning  

Udgiver:
Danmarks Kirkelige Mediecenter
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Stx
Religion
Registreret af:
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND)

Et bredt anlagt undervisningsmateriale om de tre religioner jødedom, islam og kristendom. Abrahams Hus er et DVD-materiale der tager udgangspunkt i det faktum at alle tre religioner har rødder tilbage til stamfaderen Abraham. I seks afsnit gennemgås en række religiøse og trosmæssige begreber komparativt. I afsnittet "Anstødsstenen" stilles spørgsmålet om de tre religioner henvender sig til samme Gud, idet netop den kristne gudsopfattelse er en anstødssten for de to andre. I andre afsnit ses på skriftsyn, spiseregler, dåb og omskærelse, menneskesyn mv. Serien er primært beregnet til undervisning på gymnasieniveau, men også til folkeskolens ældste klasser og voksenundervisning. Den bruges meget i studiesammenhænge, hvor erfaringen er at man ikke blot kan lære noget om "de andre", men i høj grad udfordres til at tænke over sin egen tro. I det første afsnit fortælles regulær bibelhistorie om Abraham, Sara, Ismael og bebudelsen af Isak. Historien er med varianter parallel i de tre religioner og fortælles derfor af en kristen, en jøde og en muslim. Historien efterfølges af et "møde i tro" hvor repræsentanter for de tre religioner er samlet til udveksling af skriftsteder fra Biblen og Koranen i et beboerhus på Nørrebro. Denne sekvens blev produceret i et samarbejde med DR-TV og udsendt en søndag eftermiddag på "gudstjenesteplads". Til DVDen hører en undervisningsvejledning på ca. 80 sider. 

Bogkortets ID
65878
Dato for offentliggørelse
15. september 1999
Udgivelsesdato
1. januar 1998
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Benny Aros
Omfang
DVD, 190 minutter, lærervejledning, 78 s
ISBN
978-87-89525-01-3
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Andre religioner (F.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Religion
   • Andre religioner (G.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (V.64.d)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
144,00 kr.
Emneord
Sammenlignende religionsvidenskab
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
 • Stx
  • Religion
Undervisningstid
43200000 lektioner