Kommentarer

d'dansk, Træningshæfte, 2.kl.  

Serietitel:
d'dansk
Forfattere:
Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
2. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

I d’dansk 2. klasse arbejder klassen ud fra gode tekster og fælles læseoplevelser med afkodning, læseforståelse, sprogforståelse og tekster i forskellige genrer. Det fælles udgangspunkt er lærerens oplæsning og dialogen i klassen. d’dansk fortsætter elevernes læseudvikling fra 1. klasse. Eleverne læser sammen, hver for sig og frem for alt meget - og de samarbejder om åbne opgaver og egne produktioner i forskellige udtryksformer. Imens anvender de it og lærer strategier for læsning, skrivning og forståelse. I Træningshæftet kommer eleverne dybere i arbejdet med Fællesbogens tekster og billeder. Det er også i Træningshæftet, eleverne arbejder systematisk og intensivt med bogstaver, ord og sætninger. Eleverne bruger forskellige strategier, når de arbejder med sprog og tekster i forskellige genrer. 

Bogkortets ID
65699832
Dato for offentliggørelse
12. juli 2013
Udgivelsesdato
12. juli 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
120 sider
Udgave/version
1. udgave, 4. oplag
ISBN
978-87-23-04784-7
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
96,00 kr.
Emneord
Dansk
Klassetrin
2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedindhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage i enkel fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan finde hovedindhold (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder (vejledende mål)
       • Eleven kan følge forløbet i en fortælling (vejledende mål)
       • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med andres liv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring (vejledende mål)
       • Eleven kan få øje på sproglige træk (vejledende mål)
       • Eleven kan udpege centrale elementer (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder at begrunde sin opfattelse på (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teksters typiske temaer (vejledende mål)
       • Eleven kan tale om teksters temaer (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel disposition (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere undrespørgsmål (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)
       • Eleven kan stave lette ord (vejledende mål)
       • Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle præsentationsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om produkters budskab (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekststruktur (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge skabeloner i respons (vejledende mål)
       • Eleven kan samtale om budskabet i en produktion (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle samtaleformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om turtagning (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sideopbygning på hjemmesider (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teksters sværhedsgrad (vejledende mål)
       • Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle førlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måder til at skabe forforståelse (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser (vejledende mål)
       • Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer (vejledende mål)
       • Eleven kan forholde sig til tekstens emne (vejledende mål)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet (vejledende mål)
       • Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse (vejledende mål)