Med Goldhunt app og CMS can elever skabe deres egne konkurrence skattejagt  

Udgiver:
Locatify
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer, App
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Idræt, Matematik, Medier - valgfag, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job
Hhx
Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), It, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Htx
Biologi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), International teknologi og kultur, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Arabisk, Astronomi, Biologi, Bioteknologi, Dansk, Datalogi, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Planlægning af uddannelse, Praktik, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Skolemiljø, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, DAU, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Kulturfag, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Psykologi, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Klassetrin:
1.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Locatify

Goldhunt er et spil der bruger GPS, 3G/4G, og kort. Det er designet som realtid konkurrence skattejagt og kan spilles solo og af grupper. Det involverer problemløsninger og efterforskningsaktiviteter, finder skatte og spiller mini-spil, med spillets mekanik herunder samt virtuelle spilobjekter. Der er: - Sjovt at spille spillet udendørs - Aktiv, “learning by doing” Elever og lærere kan lave deres egne spil i systemet hos Locatify (CMS) hos locatify.com Det er: - Let at lave spil - Let at publicere indhold - Smart layout Goldhunt er et placeringbaseret spil, der giver brugere mulighed for at spille konkurrencedygtig skattejagt der kan bruges til orientering. Mens spillet bliver spillet, kan lærerne følge med fra Locatify hjemmeside, hvor deres elver bevæger sig rundt med Smartphonener og de kan følge op på deres scoringer. GoldHunt er et sofistikeret skattejagtspil, der skal spilles ved hjælp af Smartphoner med GPS og 3G/4G-netværk. Spillet er online og konkurrencedygtigt med korte, ledetråde, udfordringer, virtuelle mål, og billeder. Spillere får instruktion igennem deres Smartphoner, når de har fundet bestemte GPS punkter. De skal svare på spørgsmål eller løse udfordringer. Når spillere finder de korrekte løsninger bliver de belønnet med virtuel guld eller virtuelle belønninger. En af vores vigtigste fokus i udvikling af spillet var at skabe et innovativt pædagogisk værktøj. Spillet henvender sig til forskellige grupper voksne eller børn der ønsker at lære og have det sjovt samtidig. Et spil som dette er et fantastisk uddannelsesværktøj f.eks i historie, kultur, natur eller geologi. Det er et værktøj som kan bruges til mange forskellige fag. Det kan bruges til at fremme teambuilding eller udendørs aktiviteter. Indførelse og integrering af spil kan forbedre traditionelle læringsmetoder der anvendes i klasseværelset. Ved brug af moderne teknologi og naturlige omgivelser i en læringsproces vil de studerende få en ny læringsoplevelse. Locatify har designet et brugervenligt CMS system. Det giver studerende og undervisere mulighed for at skabe og udgive deres skattejagt i Goldfhunt på Smart Devices og det kan blive nydt på stedet. Skoler i Skandinavien har købt adgang for lærere og elever til at komme ind på systemet for at designe, publicere og spille deres skattejagtspil. “Learning by doing” er vores focus. Locatify har skabt et innovativt pædagogisk værktøj til undervisning gennem leg og sjove udendørs aktiviteter. TurfHunt giver børn og voksne på forskellige uddannelsesniveauer mulighed for at deltage aktivt i læring hvor uddannelse er sammenflettet med spil, motivation, nydelse, kreativitet og social interaktion. Spillene er bygget i en virkelig verden og udnyttet i naturlige omgivelser som giver ekstraordinær og kraftfuld sammenhæng for læring. 

Bogkortets ID
65385271
Dato for offentliggørelse
5. juli 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Elever og lærere kan lave deres egen skattejagt spil på PC og Mac. Så vil De offentliggøre dem i den GoldHunt app til IOS eller Android Smartphones eller Smartpads.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOS og Android, 3G/4G og med GPS
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, Safari, ikke Internet Explorer
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Locatify Education - Adgang til at skrive interaktive bøger og producere skattejagt spil i Goldworm og Goldhunt Apps. 150 EUR / 1.200 DKK per skole per år
Emneord
CMS system, platform, orientering, maps, skattejagt, spil, skabelse, lege udenfor, interactive, interaktiv, gymnastik, natur, nature, videnskab, Geografi, Geologi, historie, dansk, læring, smartphone, iPad, Android, iphone, map, audio, billeder, fun, problemløsning, Aktiv læring, GPS, kort, værktøj, kreativitet, social interaktion
Klassetrin
1.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse
   • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
   • Administration i sundhedssektoren
   • Administration og assistance i sundhedssektoren
   • Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
   • Instruktion og adm. funktioner i træning og sport
   • Ledelse
   • Produktion af trykt og digital kommunikation
   • Turist og rejse
  • Metalindustri (MI)
   • Entreprenør- og landbrugsteknisk område
   • Transportteknisk område
  • Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser
   • Klimateknisk område
   • Teater-, udstillings og eventområdet
   • Udvikling og produktion til digitale medier
  • Transporterhvervet (TUR)
   • National og international personbefordring med bus
   • Personbefordring med bybus og rutebil
  • VVS-, elektriker og skorstensfejerområdet (ETIE)
   • Tele- og datateknik
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Fransk
   • Historie
   • Matematik
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
   • Tysk
  • DAU
   • Danskuddannelse 1
   • Danskuddannelse 2
   • Danskuddannelse 3
    • Studieprøven
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Edb
  • Engelsk
  • Ergonomi
  • Europafag
  • Filosofi
  • Formidling
  • Fransk
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Historie
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturfag
  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Regnskab og edb
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Erhvervsøkonomi
   • Fransk
   • Fysik
   • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Matematik
   • Materialeforståelse
   • Miljø
   • Naturfag
   • Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2
   • Psykologi
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Økonomi
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Planlægning af uddannelse
    • Mellem grund- og hovedforløb
    • Realkompetencevurdering
   • Praktik
    • Brug af forskellige aftaletyper
    • Elevers praktikpladsansøgning
    • Samarbejde skole/virksomhed
    • Skolepraktik
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Sundhed og motion
    • Øvrige
   • Samarbejde med eksterne
    • Produktionsskoler
    • Studievalg
    • Øvrige
   • Skolemiljø
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Biologi
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Engelsk
   • Filmkundskab - valgfag
   • Fransk
   • Fransk - valgfag
   • Fysik/kemi
   • Færdselslære
   • Geografi
   • Historie
   • Idræt
   • Matematik
   • Medier - valgfag
   • Modersmålsundervisning
   • Musik
   • Musik - valgfag
   • Natur/teknologi
   • Naturfag
   • Samfundsfag
   • Spansk - valgfag
   • Sundhed og sociale forhold
   • Teknologi og kommunikation
   • Teknologiværksted
   • Tysk
   • Tysk - valgfag
   • Uddannelse og job
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • It
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Htx
  • Biologi
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Engelsk
  • Filosofi og teknologi
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • International teknologi og kultur
  • Kommunikation/it
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Multimedier
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Samfundsfag
  • Statik og styrkelære
  • Teknologi
  • Teknologihistorie
 • Korte videregående uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
  • Sproguddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Datalogi
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog