Kommentarer

Klar, parat, historie! 4. klasse, Grundbog  

Serietitel:
Klar, parat, historie!
Forfattere:
Søren Elmerdahl Hemmingsen, Hans Hostrup
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
4. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Klar, parat, historie! er et nyt og anderledes historiesystem til mellemtrinnet. Den gode fortælling står i centrum og tidsmaskinen fører eleverne ind i historien ved hver ny periode. Derudover bidrager en letforståelig tidslinje på hvert opslag til det kronologiske overblik, der er så afgørende for elevens forståelse af historien. I det righoldige billedmateriale, der kendetegner Klar, parat, historie! er der lagt vægt på fotografier af samtidens statuer, bygninger og dagligdags redskaber for på den måde at bevare historiens nerve. Klar, parat, historie! til 4. klasse tager den globale udfordring alvorligt gennem sin balancegang mellem dansk og udenlandsk historie – og indenfor alle perioder har Undervisningsministeriets kanonpunkter fået særlig opmærksomhed. I Klar, parat, historie! til 4. klasse kan der læses om den danske sagntid med udgangspunkt i Saxo, jernalderen i Danmark med afstikker til Europa, kristendommens opståen og indførelse i Danmark, islam i historisk perspektiv og vikingetiden. Bogen afsluttes med korstogene og overgangen til middelalderen. Til systemet findes en fyldig lærervejledning med faglige formål, uddybende oplysninger og arbejdsforslag til hvert opslag. Klar, parat, historie! er skrevet af linjefagsuddannede historielærere med dagligt virke i den danske folkeskole. 

Bogkortets ID
651926
Dato for offentliggørelse
7. september 2007
Udgivelsesdato
7. september 2007
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
128 sider
Udgave/version
1. udgave, 6. oplag
ISBN
978-87-23-02543-2
DK5
91.6
FAUST
26915570
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Danmark/Norden (F.33.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
196,00 kr.
Emneord
Historie , historie
Klassetrin
4. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie (vejledende mål)
      • Historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
      • Historiske spor (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
      • Familie og fællesskaber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fællesskaber før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Kronologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om relativ kronologi (vejledende mål)
       • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden (vejledende mål)
      • Livsgrundlag og produktion (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion (vejledende mål)
      • Samfund (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid (vejledende mål)