Kommentarer

Astma og fysisk aktivitet hos skolebørn  

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Materialetype:
   
Indhold:
App, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Idræt
Klassetrin:
0.-10. kl.
Registreret af:
Astma-Allergi Danmark

Materialet består af en række filmoptagelser af opvarmningsøvelser for børn med astma samt skriftlige beskrivelser af øvelserne. De kan tilgås fra hjemmeside, smartphones og tablets på følgende link: http://astma.astma-allergi.dk/astma-idraet-app og vil snart også være at finde på www.astma-allergiiskolen.dk Målet med materialet er, at du som lærer føler dig klædt på til at inddrage børn med astma i idrætsundervisningen på lige fod med andre børn, ved at sørge for god opvarmning og tilrettelæggelse af aktiviteterne i en bestemt rækkefølge. Web-app’en med tilhørende lærervejledning, er udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. Den er en forlængelse, supplement og opdatering af det materiale vi tidligere har udviklet og som fortsat er tilgængeligt på vores hjemmeside www.astma-allergi.dk om emnet. 

Bogkortets ID
64819883
Dato for offentliggørelse
21. juni 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Udgave/version
Version 1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Idræt
   • Idrætsfysiologi og -teori (F.38.e)
Emneord
astma, idræt, fysisk aktivitet, øvelser
Klassetrin
0.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Idræt