Kommentarer

Digital Trivsel - I Arbejdet med Udsatte Børn og Unge  

Forfattere:
Louise Ørum-Petersen, Kristian Lund
Udgiver:
Center for Digital Pædagogik
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Pædagogik og didaktik
Voksenuddannelser
Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Center for Digital Pædagogik S/I

Denne bog henvender sig primært til fagfolk, der arbejder med ud-satte børn og unge. Denne gruppe er ofte også mere udsat online i forhold til deres jævnaldrende. Med et dydsetisk udgangspunkt forholder bogen sig til spørgsmål som: Hvad vil det sige at have et godt liv med nettet? Hvilke udfordringer og muligheder stiller nettet udsatte børn og unge overfor? Hvordan kan man som fag-person arbejde aktivt med netop disse udfordringer og muligheder? Og hvilke digitale færdigheder og kompetencer skal vi udruste vores børn og unge med, så de kan færdes selvstændigt og sikkert på nettet? Kort og godt, hvordan kan man arbejde pædagogisk med udsatte børn og unges digitale trivsel? 

Bogkortets ID
63975064
Dato for offentliggørelse
7. juni 2013
Udgivelsesdato
29. oktober 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Per Straarup
Fotograf
Gorm Olesen
Sponsorer
Undervisningsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd
Udgave/version
1
ISBN
978-87-995548-0-5
Pris (ekskl. moms) og vilkår
195 kr incl. moms (excl. moms 156 kr)
Emneord
pædagogik, udsathed, digital pædagogik, trivsel, dannelse, cyborg, dydsetik, proana, netetik, webetik
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse
   • Pædagogisk arbejde med børn og unge
 • Erhvervsuddannelser
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
    • Den pædagogiske assistentuddannelse
     • Den pædagogiske assistentuddannelse
  • På tværs
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Øvrige
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Socialrådgiver
 • Voksenuddannelser
  • Pædagogik