Kommentarer

ABACUS 2. kl. På matematikkens Vej - Basisbog  

Serietitel:
ABACUS
Forfattere:
Connie Nielsen, Elisabeth Tang
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
2. kl.
Registreret af:
FORLAGET MATEMATIK ApS

ABACUS til 2. klasse er en fortsættelse af systemet fra 1. klasse, "ABACUS, I skole igen" Fælles Mål 2009 afspejles gennem alle bøgerne. Kompetencerne har en fremtrædende plads, og med redskabet - lærernes tænkebobler - er matematik i matematiske arbejdsmåder virkelig synliggjort. Basisbogen er en grundbog med tegninger og fotos, der sammen med aktiviteterne danner rammen om den matematikfaglige snak med eleverne. 

Bogkortets ID
63434716
Dato for offentliggørelse
29. maj 2013
Udgivelsesdato
24. maj 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktører
Marikka Andreasen, Gert B. Nielsen
Omfang
55
Udgave/version
1
ISBN
978-87-92637-35-2
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Prøvematerialer (F.52.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
kr. 50,00
Emneord
matematik, skrive, tegne, ude- og inde aktiviteter, spil, leg, storyline
Klassetrin
2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer (vejledende mål)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om geometriske begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at tegne plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen (vejledende mål)
      • Måling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måleenheder for areal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal (vejledende mål)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om angivelse af placeringer i gitternet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forholdsord, der kan beskrive placeringer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive positioner i et gitternet (vejledende mål)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse (vejledende mål)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
      • Modellering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik (vejledende mål)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer (vejledende mål)
       • Eleven kan løse enkle matematiske problemer (vejledende mål)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (vejledende mål)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle matematiske forklaringer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar (vejledende mål)
       • Eleven kan besvare og stille matematiske spørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer (vejledende mål)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om chancebegrebet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om chanceeksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil (vejledende mål)
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om figur og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem de fire regningsarter (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til multiplikation og division (vejledende mål)
       • Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal (vejledende mål)
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.