Vi deler et hav  

Forfattere:
Ulla Skovsbøl
Udgiver:
Det Økologiske Råd
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, e-bog, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Engelsk, Madkundskab, Natur/teknologi
Klassetrin:
5.-6. kl.
Registreret af:
Det Økologiske Råd

"Vi deler et hav" er et gratis undervisningsmateriale til 5. og 6. klasse om sammenhængen mellem maden på tallerkenen, landbrugets produktionsmetoder og havmiljøet. Materialet består af et hæfte med en faglig fiktionshistorie - trykt og digitalt - om fem børn, der undersøger, hvorfor det er svært at være fisk i Østersøen, og hvordan det hænger sammen med landbrug og fødevareproduktion. Der er opgaver,forsøg, opskrifter på "østersøvenlig mad",lærevejledning, ekskursionsforslag på www.videlerethav.dk. På engelsk: www.weshareasea.eu. "Vi deler et hav" er målrettet undervisning i naturteknik, hjemkundskab og tværfaglige forløb, der involverer dansk og engelsk. Egent til brug i kombination med udeskole. Materialet er blevet til i et samarbejde mellem miljøorganisationer og uddannelsesinstitutioner i alle lande rundt om Østersøen (Beras Iplementation). Det findes nu på dansk, engelsk og litauisk. En tysk, svensk, finsk og estisk forventes i løbet af 2013. Mulighed for internationalt samarbejde og udveksling med skoler i andre lande. Yderligere information: info@ecocouncil.dk Bogen downloades gratis på dansk og engelsk eller bestilles i trykt udgave hos det Økologoiske Råd i webshoppen på www.ecocouncil.dk 

Bogkortets ID
62952561
Dato for offentliggørelse
21. maj 2013
Udgivelsesdato
22. april 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc, mac,
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, div. tablets, smartphone og iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Illustrator
Eva Wulff
Sponsor
Undervisningsministeriets Tips & Lottomidler
Samarbejdspartner
Beras Implementation og Frugtformidlingen
Omfang
24
Udgave/version
1.
ISBN
978-87-92044-47-1
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Den trykte udgave af Vi deler et hav kan bestilles i webshoppen på www.ecocouncil.dk. Materialet er gratis, men der påregnes et gebyr på 140 kr. (porto og ekspedition) for et klassesæt med 30 eks. (2014 pris)
Emneord
naturteknik, hjemkundskab, landbrug, mad, fødevarer, næringsstoffer, udvaskning, fisk, havmiljø, iltsvind, fiskedød, Østersøen, husdyr, udvaskning, vand, vandmiljø, østersøvenlig mad
Klassetrin
5.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Engelsk
   • Madkundskab
   • Natur/teknologi
Kommentar til brug i undervisningen
6 gange 2 timer Materialet er fleksiblet. Opgaver, forsøg og andre delelementer kan bruges samlet eller hver for sig.