Kommentarer

Arven fra Rom  

Forfattere:
Peter Ørsted
Udgiver:
Columbus
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Historie
Registreret af:
SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND

Ved hjælp af egne forskningsresultater, uddrag fra både kendte og mindre kendte antikke kilder samt nyere synspunktslitteratur giver Peter Ørsted et originalt og levende billede af udviklingen i romernes tankeverden og praksis omkring det politiske liv, religion, landbrug, handel og økonomi og herfra trækkes nogle lange linier frem til nyere tids historie. Arven fra Rom giver eleverne mulighed for under arbejdet med den ældre historie at trænge dybt ned i den antikke tankeverden og samtidig få øje på de lange linier og kontinuiteten i Europas historie. Bogen er således velegnet til såvel oversigtslæsning som til fordybelse. Hensigten med bogen er som Peter Ørsted selv formulerer det i forordet "at gå under muldlaget og se nærmere på undergrunden, det fælles europæiske fundament: På den økonomiske, sociale, religiøse og politiske tanke-verden, som romerne gennem deres ekspansion kastede som gødning på de keltiske og germanske marker. Denne blandingskultur, som gennem århundreder voksede frem, kan man med forsigtighed kalde europæisk og med denne bogs titel opfatte som en arv fra Romerriget. Også Danmark fik del i denne arv, selv om vi ikke hørte til de direkte arveberettigede"... 104 sider, 1. udg. 2000 ISBN: 87-89159-81-0 Pris (incl. moms): DKK 140,00 

Bogkortets ID
62694
Dato for offentliggørelse
19. januar 2001
Udgivelsesdato
1. januar 2000
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
104 s
ISBN
978-87-89159-81-2
DK5
91.47
FAUST
23331772
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Supplerende materiale, Verden (G.33.d)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
80,00 kr.
Emneord
rom , kulturarv, kulturhistorie, historie, kultur, antikken, oldtiden
Læringsmål
 • Stx
  • Historie
   • A niveau