Hent online materiale (0)

Kommentarer

Hellig krig i Mellemøsten  

Forfattere:
Svend Lindhardt
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Religion, Samfundsfag
Hf
Historie, Religion, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Religion og kultur, Samfundsfag
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
Frydenlund

Kan der blive fred i Mellemøsten, når de stridende parter bliver mere og mere religiøst fanatiske? Bogen analyser konflikten og de religiøse grupper inden for islam, jødedom og kristendom. Islam, jødedom og kristendom i Mellemøsten tolkes i stigende grad fundamentalistisk. Religionens synspunkter spiller derfor en stadigt større rolle for regionens politiske aktører. Denne bog analyserer mellemøstkonflikten ud fra den stigende religiøse fundamentalisme. Kan der nogensinde findes en løsning, når konfliktens forskellige parter i højere grad end tidligere finder fodfæste i de religiøse tekster og ikke ønsker at indgå politiske kompromisser? Konflikten er blevet henlagt til himlen, og det har for alvor gjort den uløselig. Forfatteren redegør for religionens stigende indflydelse i fem kapitler, hvor islams rolle i Egypten, Saudi-Arabien, Iran og Libanon analyseres – inklusive de indbyrdes konflikter mellem shia- og sunniislam i de nævnte lande. Også de interne konflikter i Libanon mellem muslimer og kristne inddrages. Den stigende radikalisering blandt Israels jødiske befolkning gennemgås i et kapitel for sig, hvor også de kristne zionisters betydning for mellemøstkonflikten berøres. Historien bag muslimske organisationer og militser som Det muslimske Broderskab, Hizbollah, PLO og Hamas og deres syn på staten Israel gennemgås ligeledes. Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet: stx, hf og hhx. Hjemmesiden www.his2rie.dk supplerer bøgerne i serien. Hver bog har sin egen del af hjemmesiden, hvor der findes kildetekster, arbejdsspørgsmål, opgaver, links m.m. På www.his2rie.dk findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion og meget mere. Bogen henvender sig til fagene religion, samfundsfag og historie på ungdomsuddannelserne, hvor elever og lærere i tværfaglige eksamensprojekter og AT-opgaver med fokus på Mellemøsten med fordel vil kunne anvende bogen. Forfatterinfo: Svend Lindhardt er cand.mag. i historie og religion. Han har bl.a. undervist på Københavns VUC, men er i dag pensioneret. Svend Lindhardt har en lang udgivelsesrække bag sig, primært af religionsbøger, og han har virket som foredragsholder i en lang række forskellige fora. Siden 2002 har han især beskæftiget sig med kristen zionisme både i Danmark og USA samt med de religiøse og nationale konflikter i Mellemøsten. 

Bogkortets ID
6149906
Dato for offentliggørelse
24. februar 2009
Udgivelsesdato
1. december 2008
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
168 s.
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788778877406
DK5
98.22
FAUST
27569390
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
135,20 kr.
Emneord
Mellemøsten, hellig krig, Religion, Fundamentalisme , islam, fundamentalisme, hellig krig, kristendom
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Historie
  • Religion og kultur
  • Samfundsfag