Kommentarer

Kernekort  

Forfattere:
Jens Jørgen Vinther
Udgiver:
V.V.C
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Fysik/kemi
Stx
Fysik
Erhvervsuddannelser
Fysik
Registreret af:
Forlaget VVC v/Jane Conradsen

Kortets ene side viser kernernes hyppigste henfaldsmåder. Den anden side et uskrift af kernekortet med angivelse af bl.a. grundstofsymbol, nukleantal, henfaldsmåder og halveringstid. 

Bogkortets ID
61433
Dato for offentliggørelse
1. januar 1970
Udgivelsesdato
1. januar 1993
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
1 ark
ISBN
978-87-87544-04-7
DK5
53.22
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Fysik og Kemi
   • Supplerende materialer, fysik (E.20.c)
 • Folkeskolen
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer (F.20.c)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer, fysik (G.20.c)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer (V.20.c)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
14,00 kr.
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Fysik
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fysik/kemi
 • Stx
  • Fysik