Kommentarer

At leve sin terapi - Ni psykoterapiportrætter om forholdet mellem terapeut, klient og praksis  

Forfattere:
Leif Vedel Sørensen, Lone Algot Jeppesen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Forlaget Mindspace

Hvad er der på spil, når psykoterapeuter vælger deres foretrukne metoder? Er det metodens dokumenterede effekt eller personlige bevæggrunde, der styrer valget? Og hvordan ser det ud, når vi åbner døren ind til de psykoterapeutiske værksteder? At leve sin terapi handler om forholdet mellem psykoterapeut, den teoretiske og metodiske referenceramme og klienten. Bogen portrætterer ni psykoterapeuter og deres personlige rejse i forhold til, hvordan de forstår og konkret praktiserer deres terapi sammen med deres klienter. Forfatterne har på baggrund af en terapisession interviewet terapeuterne om, hvad der sker i sessionen, og hvorfor de gør, som de gør. Metoderne Metoderne, der bliver præsenteret i bogen, er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), gestaltterapi, hypnoterapi, intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), medfølelsesfokuseret terapi (CFT), mentaliseringsbaseret terapi (MBT), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT), Relations Fokuseret Terapi og narrativ terapi. At leve sin terapi handler om: at der er mange forskellige grunde – både faglige og personlige – der styrer vores valg af terapiretning. at psykoterapeutiske metoder lever i relationen mellem terapeut, klient og praksis, og portrætteres som sådan i bogen. hvad der foregår bag de lukkede døre i psykoterapi. hvordan de portrætterede psykoterapeuter lever deres terapi. Hvem bogen henvender sig til At leve sin terapi giver studerende, professionelle og mennesker, der overvejer at gå i terapi, en unik mulighed for en særdeles nuanceret introduktion til de ni forskellige metoder og udfordrer ideen om, at vi kan forstå metoder isoleret fra de sammenhænge, de lever i. Portrætterne viser de gensidigt modellerende aspekter mellem psykoterapeuten, hans valg af metode og hans klienter. 

Bogkortets ID
61411056
Dato for offentliggørelse
23. april 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.udgave
ISBN
Trykt bog: 978-87-92542-55-7, E-bog: 987-87-92542-56-4
Pris (ekskl. moms) og vilkår
200,00 kr. (trykt), ca. 140,00 kr. (e-bog)
Emneord
psykoterapi, klient, terapeut, praksis, psykologi, psykiatri, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Gestaltterapi, Hypnoterapi, Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), Medfølelsesfokuseret terapi (CFT), Mentaliseringsbaseret terapi (MBT), Mindfulness-baseret kognitiv terapi, Relations Fokuseret Terapi, Narra
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Socialrådgiver
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi