Kommentarer

En moderne voksendidaktik  

Serietitel:
Læringsarenaer
Forfattere:
Lis Boysen, Ole Goldbech, Henrik Rander
Udgiver:
Akademisk Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Pædagogik
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

I bogen En moderne voksendidaktik ses didaktik i relation til de voksnes uddannelsesmæssige aktiviteter. Artikelforfatterne beskæftiger sig med disse overordnede betragtninger: • Hvad der er i spil, når voksne skal lære nyt i en tilrettelagt læringssammenhæng • På hvilke måder, der kan arbejdes didaktisk med læring Der kobles i artiklerne til en praktisk virkelighed, således at praksis bliver nærværende og konkret. Bogen henvender sig til en bred gruppe af voksenundervisere inden for efter- og videreuddannelse, til undervisere på VUC og på erhvervsskolerne, undervisere af voksne inden for dansk som andet- og fremmedsprog, lærere i folkeoplysningssektoren, konsulenter og uddannelsesplanlæggere samt til studerende. 

Bogkortets ID
58990247
Dato for offentliggørelse
8. marts 2013
Udgivelsesdato
16. september 2009
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
278 sider
ISBN
978-87-23-03156-3
Opstilling
  • Folkeskolen
    • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
239,20 kr.
Emneord
-
Læringsmål
  • Voksenuddannelser
    • Pædagogik