Kommentarer

Protestbevægelser  

Forfattere:
Kjeld Mazanti Sørensen
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Registreret af:
SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND

- Idealisme, identitet, selvforsvar eller meningsløs vold? Bogen beskæftiger sig med en type sociale bevægelser, som står i et konfliktfuldt forhold til myndigheder, magthavere, virksomheder, organisationer– eller hovedkulturens normer og regler. Den rummer en række teorier om sådanne bevægelsers baggrund, mobilisering af medlemmer og deres forskellige aktionsformer. Og som det afspejles i bogens titel, beskæftiger den sig også med diskurser om protestbevægelser. De forskellige teorier, der behandles i bogen, er tænkt anvendt til konkrete analyser af forskellige former for protestbevægelsers kollektive handlen: Fra den tilsyneladende formålsløse udøvelse af vold og hærværk til målrettede kreative aktioner via sociale medier. Bogen introducerer til forskellige teorier, som eleverne kan anvende til analyser af konkrete protestbevægelser. Empirien præsenteres primært i forbindelse med bogens illustrationer. Til bogen er der udarbejdet en hjemmeside med arbejdsspørgsmål og links til forskellige konkrete protestbevægelser i Danmark og i resten af verden.Bogens målgruppe er primært samfundsfag, STX, på A- og B-niveau, hvor den kan finde anvendelse i forbindelse med arbejde med sociologiske, økonomiske og politiske emner.Den vil være særdeles velegnet i samarbejdet med fag som historie, sprogfag, dansk og billedkunst, ligesom den kan danne udgangspunkt for AT-forløb samt arbejdet med SRO/SRP-opgaver. 

Bogkortets ID
57937604
Dato for offentliggørelse
19. februar 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
103
ISBN
978-87-7970-183-0
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Samfundsfag (G.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
99
Emneord
Sociele bevægelser, konflikter, magtforhold, sociologi, samfundsfag
Læringsmål
 • Hf
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
 • Stx
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag