Kommentarer

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya  

Forfattere:
Hans Torben Gilkær
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Afrikas historie efter 1890 forstås i denne bog som resultatet af spændingen mellem en stadig stigende internationalisering på den ene side og lokal afrikansk nationalisme og kultur på den anden. Danmarks inddragelse i Afrikas historie i tiden efter afkoloniseringen vil blive eksemplificeret med Kenyas historie fra engelsk koloni til selvstændig stat og modtager af blandt andet dansk ulandsbistand. Materialet er udformet i henhold til gymnasiereformen. Det vil således dække flere perioder af historiefagets kernestof: Imperialismen, afkoloniseringen og globaliseringen. Ud over en historisk fremstilling af hele kontinentets historiske udvikling fra ca. 1890 vil bogen indeholde materiale af forskellig slags til Kenyas historie i samme periode. Da de historiske forløb i henhold til bekendtgørelsen skal tage udgangspunkt i elevernes egen samtid, og da forløbene i verdenshistorie samtidig skal tilrettelægges med indblik i Danmarks historie, vil bogens materialesamling også indeholde stof, som vedrører Danmark og det danske engagement i Kenya i fortid og nutid. Der vil derfor være mulighed for både at læse Afrikas historie diakront og sammenholde stoffet med et forløb i Danmarks historie i samme periode. I tilknytning til materialet vil bogen indeholde arbejdsopgaver. Disse opgaver er udformet således, at der lægges vægt på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og aktive deltagelse i processen med at skrive historie. Der lægges med andre ord vægt på bekendtgørelsens ord om at eleverne skal reflektere over mennesket som både historieskabt og historieskabende. Bogen giver mulighed for samspil med en række andre fag: Dansk (Karen Blixens forfatterskab), geografi (Kenyas natur og klima, evt. med inddragelse af GIS), engelsk (kolonihistorie, James Ngugis forfatterskab), religion (kultur-sammenstød, kristendom, myter og riter, identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund) og samfundsfag (globaliseringen, udviklingsteorier og ulandsbistand). 

Bogkortets ID
558121
Dato for offentliggørelse
25. juni 2007
Udgivelsesdato
27. april 2007
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Peter Madsen
Omfang
216 s.
Udgave/version
1. oplag, 1. udgave
ISBN
978-87-616-1049-2
DK5
98.3
FAUST
26750237
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Verden (G.33.b)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
194,00 ekskl. moms
Emneord
afrikas historie, internationalisering, afkoloniseringen, imperialismen, globaliseringen, kenyas historie , historie
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
 • Stx
  • Historie
   • A niveau