Kommentarer

Billeder på integration  

Forfattere:
Stine Simonsen Puri, Margit Anne Perersen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. Bogen indeholder: Cases, der gør integrationsdebatten konkret og nærværende. Arbejdsopgaver, der giver mulighed for at omsætte den gennemgåede teori i praksis, så elever og studerende er rustet til selv at tage på feltarbejde. En historisk gennemgang af immigrationen i Danmark. Hvert kapitel introducerer til en ny samfundsvidenskabelig metode (deltagerobservation, brug af kamera og video, interviews, spørgeskemaer og statistik) og giver grundige definitioner af faglige begreber. Bogen kan anvendes i alle faglige sammenhænge, hvor integration er på dagsordenen - for ungdomsuddannelsernes vedkommende specielt i samfundsfag, religion, kultursamfundsfaggruppen og AT. Vil desuden kunne anvendes på de videregående uddannelser, fx på pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. 

Bogkortets ID
54950021
Dato for offentliggørelse
27. december 2012
Udgivelsesdato
19. juli 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
180 s.
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
978-87-6162-321-8
Emneord
integration , immigrationen , samfundsfag, religion
Læringsmål
 • Hf
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
 • Stx
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag