Helt på afveje, Elevbog/Web  

Serietitel:
Tid til dansk i overbygningen
Forfattere:
Thorkild Hanghøj, Simon Skov Fougt
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Tid til dansk i overbygningen tilbyder en bred vifte af muligheder for fagligt velfunderet, engagerende og reflekterende undervisning i de ældste klasser. Bøgerne fokuserer hver for sig på en række genrer, temaer, danskfaglige elementer og tilgange til litteratur og medier. Samlet giver de forskellige bøger rigelige valgmuligheder, når undervisningen i 8.-10 klasse skal tilrettelægges. Tid til dansk i overbygningen gør det muligt at plukke og sammensætte egne forløb inden for et sammenhængende læringssyn og et gennemskueligt koncept. Moderne tekster og nyere fortælleformer overrasker, bryder med det traditionelle og udfordrer genrerne. I Helt på afveje arbejder klassen med genrebegrebet og stifter bekendtskab med andre måder at fortælle på i fx hypertekster, sms-noveller, spilfortællinger, billedfortællinger og kommunikation på nettet. 

Bogkortets ID
54599822
Dato for offentliggørelse
18. december 2012
Udgivelsesdato
18. december 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windowa, MacOS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Ie7+, Safari, Opera, Chrome, Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
112 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-03995-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Engangsbetaling: 163,00 kr. heraf 65,20 kr. for onlinematerialet.
Emneord
-
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om identitetsfremstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen (vejledende mål)
       • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om æstetisk sprogbrug (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om fortællerpålidelighed, positioner og betydningslag i teksten (vejledende mål)
       • Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge teksters flertydighed (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige læserpositioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere teksters form (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om research, optagelse og skitser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder (vejledende mål)
       • Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet (vejledende mål)
       • Eleven kan forberede større multimodale produktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglig korrekthed (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout (vejledende mål)
       • Eleven kan korrigere teksters layout (vejledende mål)
       • Elever kan registrere og korrigere egne og andres fejl (vejledende mål)
      • Planlægning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om opgave- og problemformulering (vejledende mål)
       • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines (vejledende mål)
       • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling (vejledende mål)
       • Eleven kan selvstændigt formulere en afgrænset opgave (vejledende mål)
       • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om evalueringsmetoder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om formidlingsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om PR og lancering (vejledende mål)
       • Eleven kan lancere større multimodale produktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille mål for nye fremstillingsprocesser (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fremstillingsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om genretræk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglig stil (vejledende mål)
       • Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre (vejledende mål)
       • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan respondere på sproglig stil (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om argumentations- og informationsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om demokratisk dialog (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere og informere (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kommunikationsetik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglig modalitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer (vejledende mål)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer (vejledende mål)
       • Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om morfemer i låneord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert (vejledende mål)
       • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (vejledende mål)
       • Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten (vejledende mål)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afsenderforhold og genrer på internettet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om faser i informationssøgning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kildekritisk søgning (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning (vejledende mål)
       • Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe (vejledende mål)
       • Eleven har viden om førlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om genretræk og multimodalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses (vejledende mål)
       • Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng (vejledende mål)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sociolekter og formelt sprog (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sproglige virkemidler (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå komplekse tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten (vejledende mål)