Hent online materiale (0)

Kommentarer

Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag  

Serietitel:
His2rie
Forfattere:
Henrik Døcker
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Registreret af:
Frydenlund

Hvordan undgår vi krig? Det er det underliggende spørgsmål i denne undervisningsbog til historie og samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Luppen i denne bog er unikt sat på de internationale fredsbestræbelser, retsstaten og dem, der har arbejdet for fredssagen i stedet for – som så ofte – på krigene, konflikterne og deres udvikling. Forfatteren tager afsæt i Røde Kors’ fødsel og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror. Bogen definerer klart og forståeligt de vigtigste begreber og præsenterer de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten. Den er særdeles velegnet til samfundsfags- og historieundervisningen, og den er oplagt til tværfagligt samarbejde (AT-forløb) og opgaveskrivning (især dansk-historie-opgaven og studieretningsprojektet). Bogen er også en del af serien his2rie og er ledsaget af relevante historiske kort, temabokse om modtagere af Nobels Fredspris og en lang række illustrationer. På www.his2rie.dk findes et stort udvalg af kildetekster, som dokumenterer og nuancerer bogens tekst. Forfatterinfo: Henrik Døcker er journalist med et omfattende kendskab til menneskerettigheder og folkeret. Han er tidligere medarbejder hos Ritzaus Bureau og har været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR). Hans kendskab til FN, EU og den internationale beskyttelse af borgerrettigheder er unik, og han har formidlet om emnerne både nationalt og internationalt. 

Bogkortets ID
54218151
Dato for offentliggørelse
10. december 2012
Udgivelsesdato
17. december 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
129 s. + webssted
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771180206
Pris (ekskl. moms) og vilkår
119,20 kr.
Emneord
fredsbestræbelser, FN, Folkeforbundet, Røde Kors, folkeret
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Historie
  • Samfundsfag