Verden på spil  

Udgiver:
Spillet er produceret af FN-forbundet og støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Hermod Lannungs Fond
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Geografi, Historie, Samfundsfag, Sundhed og sociale forhold
Klassetrin:
7.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
FN-forbundet

Et læringspil om historie, geografi, klima/miljø, FN og international politik. 

Bogkortets ID
54009677
Dato for offentliggørelse
6. december 2012
Udgivelsesdato
24. oktober 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
første
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Spillet har været gratis udsendt til interesserede skoler indtil december 2015. Nu er det muligt at få FN-forbundets skoletjeneste ud på skolerne. De har spillene med - og leder spillene - evt. kombineret med oplæg. Se mere på www.fnforbundet.dk/skoletjenesten
Emneord
fødevaresikkerhed, international politik, FN, Miljø, Klima, geografi, historie
Klassetrin
7.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
   • Historie
   • Samfundsfag
   • Sundhed og sociale forhold
Kommentar til brug i undervisningen
1 times tid