Hent online materiale (0)

Kommentarer

dansk3-6.gyldendal.dk - Fagportalen til dansk i 3.-6. klasse  

Serietitel:
Fagportaler i dansk
Udgiver:
Gyldendal
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3.-6. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

dansk3-6.gyldendal.dk er et digitalt undervisningsmateriale til mellemtrinnet, der kan anvendes som det bærende element i danskundervisningen. Sigtet med materialet er undervisning på fagets præmisser – med mediets muligheder. De mere end 75 færdige undervisningsforløb og Opgavebanken dækker bredt danskfagets kerneområder. Her er fx forløb inden for læsning, litteratur, skriftlig fremstilling og kommunikation. Biblioteket rummer mere end 200 tekster – et unikt udvalg af den bedste og mest undervisningsegnede børnelitteratur, foruden arbejdstekster, billeder og lyd. Teksterne er altid lige ved hånden. De er stort set alle printbare og hovedparten er indlæst af skuespillere. Børnelitteraturens billeder - et farverigt billedgalleri, der præsenterer eleverne for en visuel indgang til en række af teksterne i Biblioteket. DanskLex - et digitalt danskfagligt opslagsværk, hvor eleverne hurtigt og nemt kan finde forklaringer på en lang række af fagets begreber. Træningsdelen - her arbejder eleverne med de typiske problemer inden for skriftlig fremstilling. Det handler om træning af retstavning, grammatik og tegnsætning med direkte respons til eleven. LæseCirkler - et interaktivt redskab, der kan hjælpe eleverne med at planlægge og stilladsere deres læsearbejde. Planlæggeren - et interaktivt redskab til lærerens planlægning af undervisningen. Inspiration til din danskundervisning - en samling af tips, citater, referencer, artikler og andre ressourcer til danskundervisningen på mellemtrinnet.   

Bogkortets ID
53677108
Dato for offentliggørelse
30. november 2012
Udgivelsesdato
8. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Mac, Linux, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Windows tablets, Android tablets, Flash kan forekomme
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1
ISBN
9788762506619
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se prisen på gyldendal-uddannelse.dk
Emneord
dansk fagportal portal danskportal danskportalen
Klassetrin
3.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
      • Vurdering (obligatorisk område)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
      • Respons (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
      • Vurdering (obligatorisk område)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
      • Planlægning (obligatorisk område)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
      • Respons (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)