Kommentarer

d'dansk, Lærervejledning, 1. kl.  

Serietitel:
d'dansk
Forfattere:
Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning, Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
1. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

d’dansk integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen i indskolingen. d’dansk giver et solidt fonologisk fundament og integrerer fra begyndelsen læseforståelse, sprogforståelse, afkodning og gode læseoplevelser. Eleverne ar aktive i klare strukturer og organisationsformer og har allerede fra begyndelsen fokus på egen læreproces. Lærervejledningen gør rede for det danskfaglige og didaktiske grundlag og indeholder side til side-vejledning til Fællesbog, Træningshæfte samt Bogstavhæfte og MiniLæseforståelse 1. Desuden cd med kopiark og alfabetsang. Ved køb af lærervejledningen gives skolens lærere adgang til en lang række IWB-tavler (notebook-filer til brug på SMARTboard), som hentes på Materialehylden.dk 

Bogkortets ID
52377715
Dato for offentliggørelse
6. november 2012
Udgivelsesdato
6. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
208 sider + netadgang
Udgave/version
1.udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-04349-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
999,00 kr.
Emneord
Dansk, system, IWB
Klassetrin
1. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedindhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage i enkel fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan finde hovedindhold (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder (vejledende mål)
       • Eleven kan følge forløbet i en fortælling (vejledende mål)
       • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring (vejledende mål)
       • Eleven kan få øje på sproglige træk (vejledende mål)
       • Eleven kan udpege centrale elementer (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder at begrunde sin opfattelse på (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teksters typiske temaer (vejledende mål)
       • Eleven kan tale om teksters temaer (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel disposition (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere undrespørgsmål (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning (vejledende mål)
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)
       • Eleven kan stave lette ord (vejledende mål)
       • Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle præsentationsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om produkters budskab (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekststruktur (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge skabeloner i respons (vejledende mål)
       • Eleven kan samtale om budskabet i en produktion (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle samtaleformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om turtagning (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sideopbygning på hjemmesider (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teksters sværhedsgrad (vejledende mål)
       • Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle førlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måder til at skabe forforståelse (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser (vejledende mål)
       • Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer (vejledende mål)
       • Eleven kan forholde sig til tekstens emne (vejledende mål)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet (vejledende mål)
       • Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse (vejledende mål)