A Bit of English 1 - Perfecting Your Vocabulary, Spelling, Idioms and Grammar – med UNI-Login  

Serietitel:
A Bit of English 1
Forfattere:
Bertil Toft Hansen, Jens-Kristian Toft Hansen
Udgiver:
Forlaget åløkke A/S
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Supplerende materiale, Prøver, opgaver og test, App
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Erhvervsuddannelser
Engelsk
Voksenuddannelser
AVU, Engelsk
Klassetrin:
3.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Åløkke

A Bit of English 1 – Perfecting Your Vocabulary, Spelling & Idioms & Grammar Giver dine elever let og legende ’hands on’ adgang til et omfattende interaktivt program, der fra starten omfatter 2360 sætninger og 3000 hovedord. Programmets fire Files opbygger og udbygger ordforråd, stavning (især af kritiske bogstavkombinationer) samt idiomer/idiomatiske udtryk og grammatik i samspil med mange synonymer, antonymer mv. Programmet styrker elevernes færdigheder i at bruge engelsk, som det læses, tales og skrives i Storbritannien, USA og store dele af den øvrige verden. A Bit of English 1 skaber afveksling til læringen og bringer eleven videre. Gennem de mange små tekster og sætninger bliver eleven dygtigere til at læse, skrive og samtale om emner, der vedrører dem og deres nære omgivelser. Læringen har form som tests, der straks sætter dem i stand til at vurdere deres fremskridt, samtidig med at de lærer meget nyt – både om indledende grammatik og alsidigt ordforråd. Kort sagt: Eleverne bliver bedre til at tale med alle om forhold, der interesserer dem – f.eks. deres hverdag, samfund, historie og kultur. Klik på linket i den grønne boks for at modtage prøvelicens på programmerne. 

Bogkortets ID
52268211
Dato for offentliggørelse
4. november 2012
Udgivelsesdato
15. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc/bærbar pc med Windows XP og nyere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktop software. Tilhørende adgang via Internet Explorer, Google Chrome, Firefox.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
192 sider omfattende 1920 hele sætninger og 3000 hovedord.
Udgave/version
1
ISBN
A Bit of English 1: 978-87-592-2612-4
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Engelsk
   • Prøvetekster (E.14.h)
   • Spil og krydsord (E.14.f)
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Detail (E.25.d)
   • Finans (E.25.c)
   • Generelt (E.25.a)
   • Handel (E.25.e)
   • Kontor (E.25.b)
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Spil og krydsord (U.14.f)
 • Specialundervisning
  • Engelsk
   • Læsetrin svarende til 3. klasse (S.14.3)
   • Læsetrin svarende til 4. klasse (S.14.4)
   • Læsetrin svarende til 5. klasse (S.14.5)
   • Læsetrin svarende til 6. klasse (S.14.6)
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.14.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.14.8)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Social- og sundhedsuddannelserne (V.75)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kontakt Forlaget/se hjemmeside
Emneord
Ordforråd, vocabulary, stavning, spelling, idiomer, idioms, idiomatic, sproglege, games, evaluering, , stavekombinationer, grammatik, grammar
Klassetrin
3.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Engelsk
  • Engelsk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Engelsk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om betydningsfelter i ordforråd (vejledende mål)
       • Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle intonationsmønstre ved forskellige sproghandlinger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå de hyppigste ord og fraser inden for nære emner (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende sætninger (vejledende mål)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordbilleder, der ligger tæt op ad dansk (vejledende mål)
       • Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle, fortællende tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag (vejledende mål)
 • Hf
  • Engelsk
   • B niveau
 • Hhx
  • Engelsk
   • A niveau
 • Stx
  • Engelsk
   • B niveau