MindView Online  

Udgiver:
MatchWare A/S og MV-Nordic A/S
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer, Supplerende materiale, Software (fagligt indhold), Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Historie, Natur/teknologi, Spansk - valgfag, Tysk
Hhx
Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, International økonomi, It, Markedskommunikation, Tysk begyndersprog, Virksomhedsøkonomi
Stx
Almen studieforberedelse, Biologi, Dansk, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Fransk begyndersprog, Fysik, Historie, Naturvidenskabeligt grundforløb, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Historie, Naturvidenskabelig faggruppe, Spansk, Tysk begyndersprog
Registreret af:
MATCHWARE A/S

MindView er et effektivt visuelt værktøj udviklet til at hjælpe elever med at organisere og visualisere deres tanker og koncepter. MindView er optimeret til at forbedre skrive og læseevner, idet eleverne med fordel kan visualisere problemstillinger og disponering af skriftlige opgaver. Ligeledes kan MindView anvendes til informationsindsamling og indeholder elektronisk adgang til WorldCat (verdens største kildedatabase), hvor elever kan slå kilder op og dernæst referere til kilderne i MindView. Eleverne kan dernæst eksportere deres disponering med informations samling til Word, hvor en litteraturliste automatisk blevet lavet. Flere pilotundersøgelser har bevist, at elever får bedre karakterer ved at anvende mind mapping, og samtidig kan metoden også hjælpe børn, der har svært ved strukturere ideer f.eks. børn med Asperger. MindView indeholder derudover også et tidslinjemodul, der gør det nemt for elever at lave tidslinjer, både med historiske og geografiske tidsskalaer. Tidslinjemodulet bliver også anvendt til at lave læseplaner til elever med behov derfor. MindView er et tværfagligt værktøj, der kan anvendes til danskundervisning, historie, Natur og Teknik, geografi mv., hvilket bakkes op med skabeloner for de forskellige fag og dertilhørende cliparts. Ligeledes kan elever overføre deres tanker og koncepter direkte til Word, PowerPoint og andre dokumenter for at arbejde videre via MindView Office integration. 

Bogkortets ID
52110807
Dato for offentliggørelse
31. oktober 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC og Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktop software
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • AV-materialer (F.03.c)
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
  • Natur/teknik (F.65)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Biologi
   • AV-materialer (G.03.c)
  • Dansk
   • Perioder og forfatterskaber (G.08.c)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (G.56)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Dansksystemer (V.08.a)
   • Perioder og forfatterskaber (V.08.c)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (V.08.l)
   • Temaer og genrer (V.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (V.55)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
Emneord
Læse – og Skrivevanskeligheder, MindMapping, Tidslinjer, Visualisering , Disponering, Problemstilling, Informationsindsamling, Organisering og Strukturering
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Engelsk
    • 10. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for kendte emner (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster (vejledende mål)
      • Præsentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle rubrikker, billeder, diagrammer og grafik som støtte til præsentation (vejledende mål)
       • Eleven kan give korte sammenhængende fremstillinger på basis af udleverede informationer (vejledende mål)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tekstopbygning og afsnitsinddeling (vejledende mål)
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
   • Fransk
   • Fysik/kemi
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Natur/teknologi
   • Spansk - valgfag
   • Tysk
 • Hf
  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Historie
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Spansk
  • Tysk begyndersprog
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • International økonomi
  • It
  • Markedskommunikation
  • Tysk begyndersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Fransk begyndersprog
  • Fysik
  • Historie
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog