Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasiet  

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Hhx
Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Spansk
Htx
Engelsk, Innovation, Matematik, Samfundsfag
Stx
Engelsk, Idræt, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag, Spansk
Registreret af:
FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasiet er en samling af erfaringer, metoder, forløbsbeskrivelser og handleplaner fra et stort projekt, som blev afsluttet i foråret 2012. 22 gymnasier i Region Hovedstaden udviklede, afprøvede og implementerede forløb og metoder på stx, htx og hhx over en 3-årig projektperiode. Projektet omfattede en række fag, som alle arbejdede med fagligheden på en innovativ og entreprenant måde, for i sidste ende at styrke elevernes evner og kompetencer inden for både det enkelte fag og entreprenørskab. 

Bogkortets ID
51738517
Dato for offentliggørelse
24. oktober 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Materialet er gratis og kan frit downloades.
Emneord
innovation, entreprenørskab, kreativitet, handlekraft
Læringsmål
 • Hhx
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Spansk
 • Htx
  • Engelsk
  • Innovation
  • Matematik
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Engelsk
  • Idræt
  • Matematik
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Samfundsfag
  • Spansk