Hent online materiale (0)

Kommentarer

Dansk mad gennem tiden  

Udgiver:
Den Gamle By, Madkulturen, Nordeafonden
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Madkundskab
Klassetrin:
5.-7. kl.
Registreret af:
Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum

I dette forløb skal eleverne arbejde med udviklingen af dansk madkultur. Med udgangspunkt i tre årstal: 1864, 1927 og 1974 skal de stifte bekendtskab med nogle af de historiske begivenheder, der har haft betydning for danskernes mad- og måltidsvaner. Samtidig skal eleverne afprøve enkelte tidstypiske retter. 

Bogkortets ID
5106976
Dato for offentliggørelse
12. juni 2017
Udgivelsesdato
6. april 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Sidetal
35 sider
Sprog
Dansk
Emneord
Kultur og læring
Klassetrin
5.-7. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Historie
      • Madkundskab
Undervisningstid
6 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet er bygget op omkring tre dobbeltlektioner: 1. 1864 – Komfuret og de nye muligheder 2. 1927 – Madpakken, kødhakkeren og det hvide guld 3. 1974 – Frost, fastfood og fremmed mad.