Kommentarer

Dansk identitet? - DVD  

Serietitel:
Korte film fra det jyske filmmiljø 1
Forfattere:
Grethe Grønkjær
Udgiver:
GeGe Forlag
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Lærervejledning, Kopimateriale, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Filmkundskab - valgfag, Medier - valgfag, Samfundsfag
Registreret af:
GeGe Forlag

DVD med 20 étminutsfilm: temaer, dansk, danskhed, dansk identitet - til undervisning 6.-10. klasse og ungdomsudd. Prøvespørgsmål til prøven i dansk. Mulighed for til- og frakobling af dialogen kan bl.a. udnyttes af læsesvage og to-sprogede elever.Filmene findes både i DVD-kvalitet og som wmp-filer til at lægge på server/computer. 

Bogkortets ID
500324
Dato for offentliggørelse
2. juni 2007
Udgivelsesdato
15. april 2007
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Samarbejdspartner
Århus Filmværksted
Andre bidragydere
Jens Holm Møller, Eric Destailleur
Varighed
30 minutter
Udgave/version
1. udgave 1. version
ISBN
978-87-91438-28-8
DK5
77.7
FAUST
26884470
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Skoler: 150 kr. Fællessamling: 650 kr. Skoler, samt centre der har købt materialet til udlån fra fællessamling, må bruge wmp-filer i forbindelse med undervisning
Emneord
film til undervisning, film til prøve, dansk identitet, interkulturel kompetance, menneskerettigheder, fjendebilleder, tørklæde, ytringsfrihed, 2. verdenskrig, videoproduktion, demokrati-dikatatur, anderledes, at leve, at vove, danskhed, friehdskæmper - terrorist
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Filmkundskab - valgfag
   • Medier - valgfag
   • Samfundsfag
 • Stx
Kommentar til brug i undervisningen
Det er helt op til underviseren hvor meget tid der bruges, over hvor længe, hvilke fag, over flere klassetrin osv.