Kommentarer

Den danske samfundsudvikling 1848-2012 og marxistisk, neoklassisk, keynesiansk, monetaristisk og nykeynesiansk teori  

Forfattere:
Poul Thøis Madsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
Registreret af:
AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND

Efter i adskillige år at have undervist ud fra andres bøger og efter mange tilløb besluttede forfatteren sig for at skrive sin egen forskningsbaserede bog til Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, som dækker fem lektioner om den politiske økonomis historie og den danske økonomiske udvikling. Ambitionen har været at udarbejde en kort appetitvækker, der gør, at studerende får et overblik og forstår nogle basale sammenhænge og får lyst til at vide mere om økonomisk teori, dansk og international økonomi og ikke mindst debatterne herom. Poul Thøis Madsen er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Han har en Ph.d. i Europæisk Økonomisk integration, men hans forskning fokuserer generelt på gabet mellem den økonomiske teori og den økonomiske virkelighed. Det har ført til forskning i alt fra Det Indre Marked, offentligt indkøb, EU-udbud, ØMU’en, den elektroniske patientjournal, brugen af økonomiske eksperter i medierne, danske avisers behandling af den finansielle krise, Børsens holdning til finanspolitik, økonomisk pædagogik, Giddens’ økonomiforståelse, Keynes’ metode, tysk økonomi, virksomheders samarbejde om innovation, produktivitet og servicesektoren. Aktuelt forsker han i mainstreamøkonomers kritik af egne lærebøger og, hvordan den finansielle krise har ændret den amerikanske økonomilærebog. I 2011 blev han af de studerende valgt som årets underviser ved Aalborg universitet.  

Bogkortets ID
49687746
Dato for offentliggørelse
31. august 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
117 s.
Udgave/version
2. udgave
ISBN
978-87-7112-050-9
Pris (ekskl. moms) og vilkår
169,00 kr. Kopiering kun tilladt i overensstemmelse med gældende aftaler med Copy-Dan.
Emneord
Samfundsvidenskab, Økonomi, Samfundsudvikling, Danmark
Læringsmål
 • Hf
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
 • Stx
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag