Hent online materiale (0)

Kommentarer

Læse og Skrive Aftale  

Udgiver:
Vitec MV
Materialetype:
  
Indhold:
App, Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fransk - valgfag, Spansk - valgfag, Tysk, Tysk - valgfag
Hhx
Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Spansk
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Dansk, Engelsk, Fastholdelse/øget gennemførelse, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pædagogik og didaktik, Spansk, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, FVU, Fransk, Spansk, Tysk
Klassetrin:
2.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Vitec MV A/S

Læse og Skrive Aftale giver elever og lærere ubegrænset adgang til værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag. Værktøjerne giver enestående støtte til ordblinde elever og elever i læse- og skrivevanskeligheder. I almenundervisningen kan eleverne bruge værktøjerne til at skrive sig ind i læsning eller få støtte til at skrive på andre sprog. Læse og Skrive Aftale understøtter inklusion af elever i læse- og skrivevanskeligheder og giver lige adgang til viden og dermed større social ligeværdighed. Læse og Skrive Aftale gør eleverne selvhjulpne, og giver dem selvtillid og øget motivation. 

Bogkortets ID
49004076
Dato for offentliggørelse
8. august 2012
Udgivelsesdato
1. juni 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows PC og MAC
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOS og Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktopsoftware og browser
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
2. udgave
ISBN
87-91291-65-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Ordindlæring/ordtræning (F.07.h)
   • Skriftlig dansk (F.07.i)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
   • Taktil perception (F.07.b)
   • Visuel perception (F.07.c)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (F.07.d)
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Ordbøger (F.08.q)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Stavetræning (F.08.k)
  • Dansk som andetsprog
   • Grammatik/skriftlig fremstilling (F.09.c)
   • Ordbøger (F.09.d)
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.14.c)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Auditiv perception (S.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (S.07.g)
   • Ordbøger (S.07.q)
   • Ordindlæring/ordtræning (S.07.h)
   • Skriftlige aktiviteter (S.07.i)
   • Taktil perception (S.07.b)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (S.07.d)
  • Engelsk
   • Læsetrin svarende til 3. klasse (S.14.3)
   • Læsetrin svarende til 4. klasse (S.14.4)
   • Læsetrin svarende til 5. klasse (S.14.5)
   • Læsetrin svarende til 6. klasse (S.14.6)
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.14.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.14.8)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Ring til vores salgsafdeling på telefon 65 91 80 22 eller send en mail til salg.mv@vitecsoftware.com, hvis du har spørgsmål til priser eller ønsker at købe.
Emneord
læsning, skrivning, skriftlig støtte, mundtlig støtte, talesyntese, dansk, skanning, scanne, pdf, oplæsning, skrivning, ordforslag, prædiktion, Den Danske Ordbog, eksempelsætninger, ordbøjninger, pc, mac, ordblindhed, dysleksi, fastholdelse, integration, læse- og skrivestøtte, literacy, stemmer, ordforklaringer, ordblindeven
Klassetrin
2.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Fransk
   • Tysk
  • FVU
   • Læsning
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
   • Engelsk
   • Spansk
   • Tysk
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Pædagogik og didaktik
    • Læsevejledning
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • It og digitale medier (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
    • 6. - 7. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
    • 8. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
   • Fransk
    • 10. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk ): Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Spansk - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på et elementært spansk
      • Lytning (obligatorisk område)
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
   • Tysk
    • 10. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Tysk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
 • Hf
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Spansk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Spansk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Spansk