Creaza Premium  

Serietitel:
Creaza Premium
Udgiver:
Creaza AS
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer, Software (fagligt indhold), Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Natur/teknologi, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Creaza

Creaza tilbyder en integreret internetbaseret værktøjskasse til skapende, reflekterende og kreativt arbejde i skolen. Via UNI-Login tilbydes lærere og elever et trygt og sikkert miljø for deres undervisning med digitale medier. Creaza består af en lærermodul og en elevmodul, samt mange hundrede exercises til brug i undervisningen. Creaza sin værktøjskasse består av 4 professionelle og integrerede værktøj: Mindomo, Cartoonist, MovieEditor, AudioEditor. Verktøjene bruges sammen med mer end 30 færdiglavede universer, der dækker forskellige temaer: historiske epoker, geografi, språk, eventyr, fantasiverdener, naturfenomener og samtidsudfordringer. Creaza integrerer professionelt og bruger-genereret indhold, skabende værktøjer og social web på en ny og innovativ måde. Brugerne på Creaza har mulighed for at dele deres arbejde med andre, samarbejde og give hinanden kommentarer og input til produkter. Tjenesten er tilgængelig på både PC, MAC, Linux & iPad. Creaza sine online medieværktøjer, med skolefaglig innhold, kan anvendes i alle fag og av alle årgange fra 0.kl - 10.kl. Viden kan ikke overføres til de studerende, men viden og refleksion skabes ved at deltage aktivt og kreativt i læringsarbeidet. I Creaza er den studerende producent og kan konstruere deres viden, med vejledning fra læreren. Evnen til at skabe digitale multimedieprodukter baseret på professionelt skolefagligt materiale eller eget materiale, eller en kombination af disse, styrker den studerendes evne til at øge sin viden. Creaza er brugervenlig, men sofistikeret og kan let bruges af både de yngste og de ​​ældste elever i skolen. Derudover får brugerne adgang til videovejledninger med tutorials og eksempler på elevproduktioner og eksempler på undervisningsopplæg. Creaza sine værktøjer og indhold kommer i 9 forskellige sprog, således at produktet kan bruges i både dansk, og i sprogundervisningen. Språk: dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, hollandsk, svensk, norsk og finsk 

Bogkortets ID
48963021
Dato for offentliggørelse
6. august 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac OS, Windows XP og nyere, Linux
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad2 og nyere med iOS 5 og nyere.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 11 og nyere, Google Chrome 5 og nyere, Safari 5 og nyere, Firefox 4 og nyere
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, Creaza - login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Creaza tilgåes via et skoleabonnement eller kommuneabonnement hvor prisen afhænger af skolestørrelse og antall elever. Kontakt os på tlf. +47 47 77 88 00 eller e-mail: post@creaza.com. Vi giver gratis prøveadgang til hele skolen eller kommunen. Læs mere på www.creaza.dk.
Emneord
Creaza, Mindomo, Cartoonist, MovieEditor, AudioEditor, it, medieproduktion, digital storytelling, tegneserie, animation, videoredigering, podcast, mindmap, sprog, historie, naturfag, film, dansk, engelsk, fransk, tysk, historie, samfundsfag, verdensrummet, berlin, paris, london, vikingetid, exercises
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
    • 3. - 5. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk ): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
     • Billedkommunikation (obligatorisk): Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
   • Filmkundskab - valgfag
   • Fransk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk område): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk ): Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Håndværk og design
    • 4./5./6./7. klasse
   • Håndværk og design - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
    • 4. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
   • Spansk - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Tysk
    • 5. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
   • Tysk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
   • Uddannelse og job
Kommentar til brug i undervisningen
I Creaza findes mange hundrede exercises som eleverne kan løse individuelt eller i grupper ved at skabe digitale produkter, præsentationer, film, historier, tegneserier og meget mer.