Kommentarer

Text Tools  

Forfattere:
Birgitte Prytz Clausen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Text Tools er redskaber, som gør eleven i stand til at arbejde selvstændigt med analyse af både fiktions- og non-fiction tekster i engelsk. Først beskrives skriveteknikker, der giver ideer til at få hul på tekster. Dernæst zoomes der ind på tekstuddrag. En lang række tekstværktøjer anvendes til at nærlæse, så man fx kan finde frem til teksters tema, budskab eller kommunikationssituation. Gennem hele Text Tools er der tips, eksempler og forslag til hypoteser der hjælper til at konkretisere, hvad man kan gøre med tekster, når man analyserer. Sidst i bogen samles tekstlæsningspuslespillet. Her får eleven råd om, hvordan man zoomer ud, strukturerer sin tekstanalyse og perspektiverer. 

Bogkortets ID
43798036
Dato for offentliggørelse
2. juli 2012
Udgivelsesdato
2. februar 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
104s.
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788761625830
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
106,00 kr.
Emneord
Analyse af fiktions- og non-fiction tekster i engelsk., Skriveteknikker, Tekstuddrag, Tekstværktøjer , Budskab , Kommunikationssituation
Læringsmål
 • Hf
  • Engelsk
   • B niveau
 • Hhx
  • Engelsk
   • A niveau
 • Htx
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau
 • Stx
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau