Hent online materiale (0)

Kommentarer

CD-ORD 10  

Serietitel:
Læse- og Skrive Aftale
Forfattere:
Vitec MV
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer, Software (fagligt indhold), Opslagsværk og samlinger, Interaktive tavler (IWB), e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fransk - valgfag, Spansk - valgfag, Tysk, Tysk - valgfag
Hhx
Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Dans, Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Omsorg, sundhed og pædagogik, Spansk, Teknologi, byggeri og transport, Tysk
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Engelsk, Fransk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Individuel kompetencevurdering (IKV), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Vitec MV A/S

CD-ORD 10 er seneste version af det kendte pc-værktøj, der hjælper med at læse og skrive. Med CD-ORD kan eleven få læst al tekst op via forskellige strategier og highlight, få kontekstbaserede ordforslag, stavehjælp, ordprædiktion, generere egne ordlister, markere tekster og lave lydfiler, slå ord op i den integrerede ordbog og meget mere. 

Bogkortets ID
42425082
Dato for offentliggørelse
28. juni 2012
Udgivelsesdato
1. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10 eller MacOS Mojave 10.14 og MacOS Catalina 10.15
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktopsoftware
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (E.08.b)
   • Ordbøger (E.08.q)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (E.08.l)
   • Stavetræning (E.08.k)
  • Engelsk
   • Ordbøger (E.14.d)
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Ordindlæring/ordtræning (F.07.h)
   • Skriftlig dansk (F.07.i)
  • Dansk
   • Norsk og svensk (F.08.p)
   • Ordbøger (F.08.q)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Stavetræning (F.08.k)
  • Dansk som andetsprog
   • Grammatik/skriftlig fremstilling (F.09.c)
   • Tekster (F.09.b)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Auditiv perception (S.07.a)
   • Ordbøger (S.07.q)
   • Ordindlæring/ordtræning (S.07.h)
   • Skriftlige aktiviteter (S.07.i)
  • Engelsk
   • Læsetrin svarende til 3. klasse (S.14.3)
   • Læsetrin svarende til 4. klasse (S.14.4)
   • Læsetrin svarende til 5. klasse (S.14.5)
   • Læsetrin svarende til 6. klasse (S.14.6)
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.14.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.14.8)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
CD-ORD sælges som enkeltprodukt eller via MV-Nordics Læse- og Skrive Aftaler. Ring til vores salgsafdeling på telefon 65 91 80 22 eller send en mail til salg@mv-nordic.dk,hvis du har spørgsmål til priser eller ønsker at købe.
Emneord
skrive sig til læsning, læsning, læsestrategi, ordfuldendelse, prædiktion, skrivning, ingen stavefejl, kan skrive alt, ordbøger, dysleksi, indskoling, faglig læsning, profil, profiler, fremmedsprog, Eksamen, Den Danske Ordbog, skanner, ledlæser, ordblind, blindhed, fonologik, læseværktøj, skriveværktøj, Literacy
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
  • Individuel kompetencevurdering (IKV)
  • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)
  • Mejeri- og jordbrug (MJE)
  • Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Service (SUS)
  • Svejsning og fyringsteknik (IF & MI)
  • Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer
  • Transporterhvervet (TUR)
  • Træindustri (TE)
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Fransk
   • Tysk
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Erhvervsøkonomi
   • Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
   • Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3
   • Finansiering
   • Fransk
   • Fysik
   • Spansk
   • Tysk
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • It og digitale medier (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog (vejledende mål)
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale (vejledende mål)
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om over- og underbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
      • Stavning (obligatorisk område)
      • Tekstproduktion (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
      • Stavning (obligatorisk område)
      • Tekstproduktion (obligatorisk område)
    • 6. - 7. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
      • Stavning (obligatorisk område)
    • 8. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
      • Stavning (obligatorisk område)
      • Tekstproduktion (obligatorisk område)
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
      • Stavning (obligatorisk område)
      • Tekstproduktion (obligatorisk område)
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
   • Fransk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk ): Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
   • Spansk - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på et elementært spansk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
   • Tysk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
   • Tysk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau
  • Dansk som andetsprog
  • Fransk begyndersprog
   • A niveau
  • Fransk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk begyndersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau
  • Fransk begyndersprog
   • A niveau
  • Fransk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
 • Htx
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau
 • Korte videregående uddannelser
  • Academy Profession Programme
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
  • Sproguddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Dans
   • C niveau
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau
  • Fransk begyndersprog
   • A niveau
  • Fransk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk begyndersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau