Hent online materiale (0)

Kommentarer

Forebyg mobning - Frem trivsel  

Forfattere:
Lars Petersen
Materialetype:
  
Indhold:
Materialekasse, Lærervejledning, AV-materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
6.-9. kl.
Registreret af:
FILM & TV-COMPAGNIET ApS

Dette er et casebaseret undervisningsmateriale, som, med afsæt i et særligt udviklet koncept om ”holdningsbearbejdende undervisning”, fremmer trivsel i skolen og virker forebyggende mod mobning og trivselsproblematikker. Materialet kan anvendes i skolens mellemtrin og overbygning i dansk, i trivselstimer og i sundheds- seksual- og familiekundskab. Det egner sig ligeledes til skole-hjemsamarbejdet og professionspraktikeres teamarbejde og det pædagogiske udviklingsarbejde. Materialet består af: • Tre korte film, hvoraf den ene fungerer som en intro til materialets øvrige dele • Undervisningsopgaver, beskrivelse af øvelser og oplæg til debat, som knytter sig til de tre film, samt en brugervejledning Formål: • Fremme forebyggelse af mobbe- og trivselsproblemer på skoler, ungdomsskoler og andre uddannelses institutioner. • Kompetenceudvikling og opkvalificering af professionspraktikere, så de står med redskaber til selv at kunne navigere faglig kvalificeret i forhold til mobbe- og trivselsproblemer. • At fremme indsigt, fælles forståelse og sprogbrug blandt de tre målgrupper i forhold til, hvad man overhovedet skal forstå ved mobning og negativ trivsel. • Skabe forudsætninger for en bedre dialog mellem unge, lærer og forældre samt på tværs at køn og etnisk oprindelse omkring mobbe- og trivselsproblemer. • Skabe et materiale som kan integreres i forskellige undervisningssammenhænge, som styrker elevernes sociale kompetencer.  

Bogkortets ID
41184346
Dato for offentliggørelse
30. maj 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Lærervejledning og elevopgaver med 3 film á varighed på 2x10 minutter og 1x2 minutter
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kan benyttes gratis på nedenstående hjemmeside.
Emneord
Mobbe , Trivsel, Selvværd
Klassetrin
6.-9. kl.