Kommentarer

Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed  

Forfattere:
Camilla Schmidt, Finn Sommer, Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Niels Warring
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Grundbøger og systemer, Frilæsning
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
Frydenlund

De neoliberale styringsformer ændrer daginstitu­tionerne til rene serviceorienterede dagtilbud. Der er derfor brug for omtænkning og nytænkning. Et ensidigt fokus på skoleforberedelse undergraver det almene dannelsesperspektiv for børnene og dag­institutionernes almene socialisationsopgave. Og det usynliggør store dele af det pædagogiske arbejde. Forståelsen af daginstitutionerne, daginstitutionsarbejdet og den pædagoggiske faglighed er i dag for upræcis og udifferentieret. Derfor har det været svært at formulere alternativer til den neoliberale ændring af institutionerne. I bogen foreslår forfatterne en ny forståelse af det pædagogiske institutionsarbejde, som det historisk er blevet udviklet i velfærdsstaten. Vigtige begreber, som kendetegner det pædagogiske arbejde, er: Etablering af sammenhæng, den upåagtede faglighed, det pædagogiske kollektiv som et ensemble, gestisk viden og arbejdets skabende karakter. Med udgangspunkt i denne nye forståelse kritiserer forfatterne den igangværende nedbrydning af daginstitutionerne. Men de diskuterer også en anden vej: Daginstitutionerne som fælles gode – som del af et velfærdsparadigme. Det gælder nemlig for daginstitutionerne – som for de øvrige velfærdsinstitutioner – at de ikke bare kan forsvares ud fra det, der har været. De må grundlæggende fornyes. 

Bogkortets ID
39757403
Dato for offentliggørelse
12. april 2012
Udgivelsesdato
29. marts 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
320 s.
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788771180480
Pris (ekskl. moms) og vilkår
239,20 kr.
Emneord
pædagogik, vuggestue, børnehave, fritidshjem, sfo, daginstitution, pædagogisk praksis
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Pædagog