Kommentarer

Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt. En praktisk guide  

Forfattere:
Charlotte Broberg
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

De fleste fagpersoner i skoleregi vil på et tidspunkt møde et adopteret barn, som har haft en svær start på livet. Det kan være af stor betydning at have indsigt i, at barnet er et ganske almindeligt barn, men at barnets historik adskiller sig fra flertallets. Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt tager afsæt i forståelsen af, at reaktioner og adfærd kan være formet allerede tidligt i barnets liv. Med udgangspunkt i barnets og adoptivfamiliens vilkår byder bogen på en buket af gode råd, tips og idéer til, hvordan det enkelte barn bedst kan mødes. Bogen henvender sig primært til skolelærere, børnehaveklasselærere, pædagoger i børnehaver, som er med i brobygning til skolen, SFO- og klubpædagoger, støttepædagoger i skolen, skolesundhedsplejersker, skoleledere, skolepsykologer, sagsbehandlere, børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter. Men fordi samarbejde går begge veje, også til adoptivforældre. Bogen er derfor en praktisk guide til både fagpersoner og forældre, idet der lægges op til et tæt, ligeværdigt og loyalt samarbejde skole-hjem imellem. I bogen har forfatteren (mor til to adopterede børn) samlet den viden omkring adopterede børn med tidligt omsorgssvigt, som hun ville ønske, at hun selv havde haft fra start. Denne viden er kombineret med nyere faglig viden om neurologi og læring. 

Bogkortets ID
39713427
Dato for offentliggørelse
11. april 2012
Udgivelsesdato
4. november 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
132 s.
ISBN
978-87-7706-713-6
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
151,20 kr.
Emneord
Adopterede børn, Adoption, Forældre og børn, En praktisk guide, Adoptivfamilen
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi
  • Pædagogik