Kommentarer

ADHD - livslange perspektiver og særlige behov  

Forfattere:
Hans Christoph Steinhausen (red), Alexandra Philipsen, Frank Hässler, Esther Sobanski
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

ADHD Livslange perspektiver og særlige behov adskiller sig fra andre bøger om ADHD ved, at den først og fremmest lægger vægt på sygdommens udviklingsperspektiver livet igennem. Bogen vil øge forståelsen af begrebet ADHD, hvordan lidelsen påvirker livskvaliteten samt den neurobiologiske baggrund.ADHD anses i dag for at være en kronisk sygdom. Der er derfor behov for, at forskellige facetter af symptomerne tages i betragtning livet igennem med skiftende fokus i førskolealderen, barndommen, ungdommen og i voksenlivet. Desuden gøres der rede for kliniske aspekter ved ADHD, nemlig kliniske karakteristika hos danske børn og unge med ADHD, forskellige aspekter relateret til komorbiditet, herunder misbrug hos ADHD-patienter og en detaljeret beskrivelse af den neuropsykologiske udredning ved ADHD. Derudover behandles mere specifikke temaer som fx piger og små børn med ADHD, ADHD og kriminalitet og trafiksikkerhed. Endelig omtales forskellige behandlingsmuligheder, herunder forældretræning og to nyere behandlingsinitiativer, neurofeedback hos børn og gruppe-psykoterapi med voksne med ADHD. Bogen henvender sig til fagfolk herunder psykiatere, læger og psykologer. ADHD Livslange perspektiver og særlige behov er redigeret af professor Hans-Christoph Steinhausen og indeholder bidrag fra en række danske og udenlandske eksperter inden for området. 

Bogkortets ID
39655881
Dato for offentliggørelse
10. april 2012
Udgivelsesdato
28. oktober 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
272 s.
ISBN
978-87-7706-704-4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
79,20 kr.
Emneord
ADHD, Adfærdsvanskeligheder, Kronisk sygdom, Forskellige symptomer, Væt på sygdommens udviklingsperspektiver
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi
  • Pædagogik