Ansvarlig Presse  

Udgiver:
Clio Online og Ansvarlig Presse
Materialetype:
   
Indhold:
iBog, Grundbøger og systemer, Prøver, opgaver og test, Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Samfundsfag
Registreret af:
Clio ApS

Foreningen Ansvarlig Presse har i samarbejde med internetforlaget Clio Online og med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning udviklet et gratis undervisningsmateriale om mediernes rolle og ansvar i Danmark. Målet er at ruste eleverne til bedre at kunne navigere i et moderne medielandskab og herigennem udvikle en mere kritisk tilgang til medierne og deres nyhedsdækning. Selve materialet består af en række artikler, aktiviteter, medielinks og quizzer, der belyser forskellige mediefaglige begreber og problemstillinger, og som er bundet sammen af to undervisningsforløb. Herudover vil materialet i løbet af foråret 2012 blive udvidet med et par forslag til afgangsprøver i medieetik og mediernes magt. Materialet bruger den digitale platform og læringsstrategi, som Clio Onlines læringsportal Samfundsfaget.dk baserer sig på, men er gratis og derfor tilgængeligt for alle, der måtte ønske at undervise i medier og medieansvar og derved ruste eleverne til at blive kritiske medieforbrugere. 

Bogkortets ID
39172257
Dato for offentliggørelse
27. marts 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle MAC samt PCere.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle IOS, Windows og Android. Vi er er HMTL5 baseret.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, WAYF, SKODA og Clio Online login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Samfundsfag (F.68)
Emneord
medier, medie etik, demokrati, mediernes magt, mediernes virkemidler, mediernes ansvar
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
13 lektioner