Hent online materiale (0)

Kommentarer

Box on Communicating, e-bog  

Serietitel:
Box on Communicating
Forfattere:
Ruth Flensted, Jette Petersen
Udgiver:
L&R Uddannelse
Materialetype:
 
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Box on Communicating indeholder 10 units, som: • udvikler elevernes sproglige viden og bevidsthed mht. det engelske sprogs lydsystem, ortografi, idiomatik, ordforråd og principper for orddannelse • gør eleverne bevidste om sprogindlæringsstrategier, dvs. de arbejdsvaner og teknikker, de skal anvende for at tilegne sig stoffet og anviser, hvordan de helt konkret kan tilegne sig de nødvendige og effektive strategier i praksis • gennemgår hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder • indeholder strategier til at begå sig på nettet • tilbyder eleverne en række analyseværktøjer og studieforberedende teknikker • anvender skrivning som refleksionsværktøj i log, blog og portfolio • bygger videre på elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer • giver eleverne værktøjer til at håndtere de kommunikationstyper, de møder i de skriftlige eksamensopgaver • indeholder nye kommunikationstyper som blog og memo rapport • redegør for akademisk skrivning herunder Harvard Metoden • giver eleverne redskaber, der vil være nyttige i tværfaglige, procesorienterede, problemorienterede og casebaserede projekter og forløb.  

Bogkortets ID
39168697
Dato for offentliggørelse
27. marts 2012
Udgivelsesdato
20. december 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
176 s.
Udgave/version
2. udg.
ISBN
978-87-7066-527-8
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.14.c)
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
43,00 kr.
Emneord
-
Læringsmål
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk