Hent online materiale (0)

Kommentarer

Metoder - en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet  

Serietitel:
Slutprodukter fra Innogym
Forfattere:
Allan Kjær Andersen, Kamilla Røed, Camilla Ralkov, Ambassadører, tovholdere og faglige netværk ved de i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, Irmelin Funch Jensen, Rikke Fuglsang Hove, Søren Lundsgaard, Christa S. Madsen, Anders Svejgaard Pors, Kirsten M. Danielsen
Udgiver:
Metoder udgives med støtte fra EU Socialfond og Re som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, 2012.
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, Lærervejledning, iBog
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), International økonomi, It, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Htx
Biologi, Byggeri og energi, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk fortsættersprog
Registreret af:
NEXT Uddannelse København, Ishøj

Metoder er et katalog over drejebøger, forløb, metoder og øvelser til brug for innovationsundervisning i gymnasiet. Med udgangspunkt i en række kompetencer, der kendetegner den innovative elev, og i en række innovationsmodeller giver Metoder en vifte af inspirerende veje til, hvordan man som lærer kan arbejde innovativt inden for eget fag og i samspil med andre fag og uddannelsesretninger. Koncepter og metoder er afprøvet af de 22 gymnasier, der har været aktive i det treårige projekt Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden. Samtidig med Metoder udgives Erfaringer, der samler en række artikler om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant. Metoder er målrettet gymnasiet, men kan inspirere overalt i uddannelsessystemet. 

Bogkortets ID
38287120
Dato for offentliggørelse
5. marts 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Redaktører
Kirsten M. Danielsen (RED.), Kamilla Røed, Carl E. Jørgensen, Christa S. Madsen, Rikke Fuglsang Hove
Designer
Karin Dam Nordlund
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (G.85)
Emneord
Metoder, Innovation, Entreprenørskab, Gymnasier, Region Hovedstaden, EU Socialfond, HHX, HTX, STX, HF
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dans
  • Dansk
  • Design
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • International økonomi
  • It
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Htx
  • Biologi
  • Byggeri og energi
  • Design og produktion
  • Engelsk
  • Filosofi og teknologi
  • Fysik
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • International teknologi og kultur
  • Kemi
  • Kommunikation/it
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Programmering
  • Samfundsfag
  • Statik og styrkelære
  • Teknologi
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dans
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog