Hent online materiale (0)

Kommentarer

Erfaringer - en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant  

Serietitel:
Slutprodukter fra Innogym
Forfattere:
Anne-Birgitte Rasmussen, Kirsten M. Danielsen, Kirsten Lauta, Ivar Ørnby, Styregruppen for Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, Anne L. Kirketerp, Rikke Kortsen Okholm, Irmelin Funch Jensen, Troels Royster Olsen, Kristian' Jacobsen, Mie Marving, Julie Due Jensen, Eva Hofman-Bang, Søren Lundsgaard, Tine Astrup Eriksen, Ralkov Camilla, Danny Krasnik
Udgiver:
Erfaringer udgives med støtte fra EU Socialfond og som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, 2012.
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), International økonomi, It, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Htx
Biologi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Registreret af:
NEXT Uddannelse København, Ishøj

Erfaringer er en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant. Artiklerne bygger på erfaringerne hos de 22 gymnasier, der har været aktive i det treårige projekt Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden. Lærere, ledere og elever beskriver udfordringer og gevinster ved innovationsundervisning, og bidrag fra forskningsverdenen, universiteterne og erhvervslivet sætter innovation i gymnasiet ind i et større perspektiv. Samtidig med Erfaringer udgives Metoder, som indeholder en række koncepter, drejebøger, metoder og øvelser, der kan anvendes i innovationsundervisning i gymnasiet. Erfaringer er målrettet gymnasiet, men kan inspirere overalt i uddannelsessystemet. 

Bogkortets ID
38285506
Dato for offentliggørelse
5. marts 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Redaktører
Rikke Fuglsang Hove, Kirsten M. Danielsen (RED.), Christa S. Madsen, Kamilla Røed
Designer
Karin Dam Nordlund
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (G.85)
Emneord
Innovation, Entreprenørskab, Elever, Lærere, Gymnasium, Kreativ, HHX, HTX, STX, HF
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dans
  • Dansk
  • Design
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • International økonomi
  • It
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Htx
  • Biologi
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Engelsk
  • Filosofi og teknologi
  • Fysik
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • International teknologi og kultur
  • Kemi
  • Kommunikation/it
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Multimedier
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Programmering
  • Samfundsfag
  • Statik og styrkelære
  • Teknologi
  • Teknologihistorie
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dans
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog