GO Atlas til 7.-10. Portal  

Serietitel:
GO Atlas
Materialetype:
  
Indhold:
Interaktive tavler (IWB), Prøver, opgaver og test, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
GO FORLAG A/S

GO Atlas til 7.-10. (tidligere GO Kort) indeholder over 430 kort og 300 pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, quizzer og opgaver. På portalen findes et bredt udvalg af forskellige kort, bl.a. fysiske, politiske og tematiske kort samt historiske og biologiske temakort. Kort i lag: GIS-værktøjer gør det muligt at arbejde med kort i lag og giver lærere og elever mulighed for at producere egne kort. Til kortene findes interaktive funktioner, fx tegne/skrive og måleværktøjer og avanceret søgefunktion. Opgaver og aktiviteter: I GO Atlas til 7.-10. findes over 300 interaktive opgaverfire typer af øvelser. Temaer og kortlære: I GO Atlas til 7.-10. findes også en lang række temasider, som behandler geografiske regioner og emner som bl.a. befolkning, klimaforandringer og EU. Portalens kortlæreforløb indeholder en grundig indføring i kortlære med tilhørende opgaver, quizzer og konkret vejledning til læreren. 

Bogkortets ID
37817107
Dato for offentliggørelse
23. februar 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac OS alle typer, XP, Windows 7 og nyere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og iPhone iOS5 og nyere, Android-baserede smartphones og tablets 4.0 og nyere
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 8 nyere, Google Chrome - opdaterede versioner, Mozilla Firefox - opdaterede versioner og Safari - opdaterede versioner
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktører
Jan Skovrind, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen, Per Nordby Jensen
ISBN
978-87-7702-794-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Geografi
   • Atlas, kort og statistik (F.23.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
16 kr. pr. elev i i 7.-10. klasse
Emneord
Kort, kortværktøjer, digitale kort
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturforvaltning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
      • Jorden og Universet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Jordens energistrømme (vejledende mål)
       • Eleven har viden om Jordens magnetfelt, vejrsystemer og klima (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teorier for opbygningen af Solsystemet, galakser og Universet (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille og tolke repræsentationer af processer i Jordens systemer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet og Universets udvikling, herunder med simuleringer (vejledende mål)
       • Eleven kan visualisere vandets kredsløb og Jordens energistrømme (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug (vejledende mål)
       • Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere udvikling i samfundets energiforsyning (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet (vejledende mål)
      • Jorden og universet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Jordens opbygning og bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om klimaændringer og vejrfænomener (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i forståelsen af Jordens og Universets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem livsbetingelser og Jordens bevægelser, atmosfære og magnetfelt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan ny viden har ført til ændringer i forståelse af jorden og universet (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energistrømme og energiforsyning (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge energiomsætning (vejledende mål)
      • Jorden og Universet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om havstrømme, vandets kredsløb og atmosfæriske fænomener (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare data fra målinger på atmosfæren og vand i kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser (vejledende mål)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder (vejledende mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den demografiske transitionsmodel (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller til illustration af sammenhænge mellem befolkning og erhverv (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bistandsformer og bistandsorganisationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive produktions- og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere udviklingsbistands betydning for modtager- og giverland (vejledende mål)
       • Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien (vejledende mål)
       • Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om multinationale selskaber og teknologisk udvikling som drivkraft for globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (vejledende mål)
       • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele (vejledende mål)
       • Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om klimazoner og plantebælter (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan begrunde valg af historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser (vejledende mål)
       • Eleven kan konstruere historiske fortællinger (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
      • Historiske problemstillinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for opstilling af enkle historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritiske begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kildekritiske metoder (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering (vejledende mål)
       • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien (vejledende mål)
       • Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenariers funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
      • Det politiske system, retsstat og rettigheder (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune (vejledende mål)
      • EU og Danmark (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU (vejledende mål)
       • Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark (vejledende mål)
      • International politik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dansk udenrigspolitik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik (vejledende mål)
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling (vejledende mål)
       • Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse (vejledende mål)
      • Informationssøgning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier (vejledende mål)
       • Eleven kan finde relevante kilder (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan tolke enkel statistik (vejledende mål)
      • Undersøgelsesmetoder (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger (vejledende mål)
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kulturel globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)
      • Social differentiering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om social differentiering (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data (vejledende mål)
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
      • Markedsøkonomi og blandingsøkonomi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien (vejledende mål)
       • Eleven har viden om markedsøkonomi og blandingsøkonomi (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere regulering af markedskræfterne (vejledende mål)
      • Samfundsøkonomiske sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsforhold, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel (vejledende mål)
       • Eleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydning af økonomisk globalisering for det danske arbejdsmarked (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)
      • Velfærdsstater (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om økonomisk globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere velfærdsstat i økonomisk globalisering (vejledende mål)
      • Økonomisk vækst og bæredygtighed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst (vejledende mål)