Hent online materiale (0)

Kommentarer

Arksite Plus til de gymnasiale uddannelser  

Udgiver:
DAC | Undervisning, Dansk Arkitektur Center
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Byggeri og energi, Dansk, Design, Design og produktion, Samfundsfag, Teknologihistorie
Stx
Almen studieforberedelse, Billedkunst, Dansk, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, Teknologi
Hf
Billedkunst, Dansk, Design, Geografi, Historie, Religion, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Dansk, Design, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Billedkunst, Dansk, Historie
Registreret af:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

Arksite Plus er et netbaseret undervisningsmateriale om arkitektur målrettet de gymnasiale uddannelser. Arkitektur er her tænkt ind i en bred sammenhæng, på tværs af fag. Undervisningsmaterialet, som er tematisk opdelt, er målrettet de krav den nye gymnasiereform stiller til f.eks. tværfaglighed og metodiske tilgange. 

Bogkortets ID
369671
Dato for offentliggørelse
7. februar 2007
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sponsorer
Undervisningsministeriets tips- og lottomidler, Realdania
Samarbejdspartner
Skolemedia, Gyldendal Uddannelse
Sprog
Dansk
Emneord
Arkitektur, Folk og lande, Kunst og kultur, Kultur og læring
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
   • Design
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Design
  • Geografi
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Byggeri og energi
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Samfundsfag
  • Teknologihistorie
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Oldtidskundskab
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Teknologi
 • Voksenuddannelser
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Historie