Kommentarer

Du og din famlie i Balonga - Den kreative platform  

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Natur/teknologi
Klassetrin:
1.-3. kl.
Registreret af:
FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

Indholdet er identisk med "Du og din familie i Balonga", men er her baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Derfor kan læreren med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil Den Kreative Platform kunne anvendes i andre forløb. Materialet giver eleverne en erfaring med idéudvikling og løsning af problemstillinger. I forløbet lægges vægt på følgende kompetencer: • opleve sig selv som kreativ i tanke og handling •at indgå i et skabende nærvær med andre •opdage at man allerede har en masse viden, der kan anvendes til hvad som helst •styrkelse af det selvværd der er en forudsætning for al læring 

Bogkortets ID
36080024
Dato for offentliggørelse
3. januar 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Emneord
kreativitet, den kreative platform, entreprenørskab, dansk, natur og teknik, innovation, problemløsning
Klassetrin
1.-3. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Dansk
      • Natur/teknologi
Kommentar til brug i undervisningen
12-16 lektioner