Kommentarer

Dansk chatsprog, SMS-sprog  

Serietitel:
Dansk: Chatsprog, SMS-sprog
Forfattere:
Poul Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Almen sprogforståelse, Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
Dansk
AMU
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Sproguddannelser
Klassetrin:
4.-10. kl.
Registreret af:
Öresunds Översättningsbyrå

Omfattende oversigt over det danske chatsprog. Over 400 forkortelser forklares på dansk og svensk. 

Bogkortets ID
33600234
Dato for offentliggørelse
26. september 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
430 opslagsord
Emneord
Dansk ordbog ungdomssprog chat-sprog SMS-sprog
Klassetrin
4.-10. kl.
Læringsmål
 • AMU
  • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Sproguddannelser
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Dansk
 • Voksenuddannelser
  • Dansk